GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สืบทอดพระราชปณิธาน

ด้วยพระราชดำริอันเปรื่องปราด
ด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันชัดใส
อีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกล
โครงการที่ยิ่งใหญ่จึงเกิดมี


ด้วยทรงมีน้ำพระทัยอันท่วมท้น
ด้วยทรงห่วงประชาชนทุกพื้นที่
ด้วยพระเมตตาพระกรุณาพระปราณี
ทรงเชื่อมโยงสายชีวีทั้งสัตว์-คน

จากโครงการธนาคารโค กระบือ
ผลก็คือการสรรค์สร้างอย่างได้ผล
ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้คน
จากยากจนด้อยโอกาสได้เบิกบาน

ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมการเกษตร
ช่วยประเทศให้มั่นคงตรงรากฐาน
ได้มีสัตว์เคียงคู่กายใช้แรงงาน
งบประมาณค่าปุ๋ยประหยัดลง

ผู้ใจบุญได้กุศลคอยดลสุข
ผู้มีทุกข์ถูกชูชุบอุปสงค์
ชีวิตสัตว์ยืดต่อไปไม่ปลดปลง
ความมั่นคง สิริมงคลมีมากมาย

วอนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนองรับ
ช่วยกำกับดูแลให้แพร่หลาย
พัฒนาส่งเสริมเพิ่มเครือข่าย
เพื่อถวายการสืบทอดพระราชปณิธาน

เรืองศักดิ์ ละทัยนิล
ประพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): บทกวีกลอนร้อยกรอง
หมายเลขบันทึก: 54292
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)