ภาชนะที่ใส่อาหารเข้าตู้อบไมโครเวฟ ควรใช้ภาชนะทนไฟที่มาพร้อมตู้ ส่วนจานกระเบื้องหรือจานสแตนเลส จานที่มีลวดลายขอบทอง อย่าใช้เป็นอันขาด เพราะความร้อนอาจทำให้จานร้าวได้