ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ส่งผลให้มนุษย์มีการผลิตคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หนึ่งในนั้นก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้า  นักเรียนลองบอกครูซิว่าที่บ้านของนักเรียนมีอุปกรณืไฟฟ้าอะไรบ้าง