Office KM : 16. ปรับเกณฑ์อย่างไรดีกับดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ

บอย สหเวช
ชาว Office KM ในกลุ่มงานธุรการคิดว่าจะปรับอย่างไรดีครับ

    หลังจากที่สำนักงานเลขานุการหลายแห่งในมน. ได้ประเมินการประกันคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมพยามเอียงหูฟัง ว่าจะมีหน่วยงานไหนพูดกันถึงองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักงานบ้างนะ ที่พวกเราชาว Office KM ได้ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นบันไดนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังเห็นเงียบ ๆ กันอยู่

     ผมเลยขอนำเกณฑ์ดัชนีที่ 10.1 งานธุรการ ของเดิมมานำเสนออีกรอบครับ

    เกณฑ์การตัดสิน

  • มีคู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • มี (1) + มีการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน
  • มี (2) + มีการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มี (3) + มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
  • มี (4) + มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

    สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชฯ ได้รับข้อเสนอแนะจากเกณฑ์นี้ว่า
    - ควรกำหนดระดับความพึงพอใจในเกณฑ์ข้อที่ 4 เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายของการพัฒนา เช่น มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0

    - พิจารณาปรับเพิ่ม เกณฑ์การตัดสินในดัชนีนี้ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ กพร. ในมิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

        ชาว Office KM ในกลุ่มงานธุรการคิดว่าจะปรับเกณฑ์อย่างไรดีครับ

                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                      12  ต.ค. 49 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#officekm#ดัชนีที่10.1-50

หมายเลขบันทึก: 54312, เขียน: 12 Oct 2006 @ 12:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 9, อ่าน: คลิก


ความเห็น (9)

ผมคิดว่าเกณฑ์ก็ดีอยู่แล้วครับ
วายุส์ แก้วฉิม
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ ผมคิดว่าหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อก็ครอบคลุมหมดแล้วครับ

เขียนเมื่อ 
ในส่วนของคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. การประเมินค่าคะแนนจากมหาวิทยาลัยข้อนี้ได้คะแนนตำ จึงคิดหาวิธีที่จะปรับปรุงอยู่เหมือนกัน คณะฯเริ่มทดลองนำใช้ระบบ E-office มาใช้
เขียนเมื่อ 
  • เยี่ยมค่ะ
  • ดัชนีงานธุรการ  ควรจะเป็น PDCA  และ Achievement ด้วยนะคะ 
เขียนเมื่อ 
  • หากคุณบอยมีความคืบหน้าในเรื่องของ Thailand 5 s award แจ้งสุชานาถด้วยนะคะ
  • การขยาย 5 ส ไปสู่นิสิตของุคณบอยมีวิธีการเช่นไร  ขอรายละเอียดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตุ๊ก
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ  เกณฑ์ที่เขียนมาก็ดีอยู่แล้วค่ะ
พี่แหม่ม/พิชญานนท์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

 เห็นด้วยค่ะ กับเกณฑ์ และการขอปรับปรุงเกณฑ์ ค่ะเหตุผลคือ เกณฑ์ดังกล่าว สนง.มนุษย์ได้ใช้ในปีที่ผ่านมาและได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน หากจะใช้เกณฑ์เดิมควรมี output ที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น  เช่น
    เกณฑ์ 3   มี (2) + มีการพัฒนางานโดยนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1 กิจกรรม
     
เกณฑ์ 4 มี (3) + มีการประเมินผลและนำผลประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
     เกณฑ์ 5 มี (4) +  มีการประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า  มากกว่าหรือเท่ากับ 4.0
       ทางสนง.มนุษย์ได้เริ่มปรับวิธีการทำงานในบางกิจกรรมของงานธุรการ เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเกณฑ์ กพร. ในมิติที่ 3 ระดับความสำเร็จในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนฯ ค่ะ   

พี่แหม่ม/พิชญานนท์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอโทษค่ะ   พิมพ์ผิด  ที่ถูกคือ
เกณฑ์ 5 มี (4) +  มีการประเมินความพึงพอใจของผุ้รับบริการอยู่ที่
ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 4.0
คนอยากรู้
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

คิดว่าในเกณฑ์ที่ 5 ควรจะใช้เกณฑ์เดิมนะคะ   ยังไม่น่าจะปรับให้เข้มข้นมากจนเกินไปค่ะ  เพราะว่าอาจจะยังไม่เหมาะสมกับบางหน่วยงานที่กำลังเริ่มทำองค์ประกอบที่ 10 ค่ะ