"ห้าบาปการศึกษาไทย" กับ ทฤษฎี "ไม่เอาอ่าว"


เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ที่ผมได้ฟังเรื่อง "ห้าบาปการศึกษาไทย" จากลีลาการกล่าวเปิดงาน ของ ผศ.ดร. พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ท่านบอกว่า ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ศิลารัตน์ บรรยายแสดงความเห็นว่า ที่การศึกษาไทยไม่ไปไหน เพราะครูไทยทำบาป 5 ประการได้แก่ 

  1. "เน้นวิชา" แต่ไม่ "เน้นชีวิต"
  2. "เน้นเนื้อหา" แต่ไม่ "เน้นกระบวนการ"
  3. "เน้นความจำ" แต่ไม่เน้น "ความคิด" 
  4. "เน้นความคงที่" แต่ไม่เน้น "การเปลี่ยนแปลง"
  5. "เน้นอดีต" แต่ไม่เน้น "อนาคต" 

ฟังดังนี้แล้ว ผมคิดถึง "ทศพิษการศึกษาไทย" ที่ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เขียนไว้ที่นี่

และ ในการกล่าวเปิดท่านยังพูดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่า ต้องเรียนรู้โดยใช้ทฤษฏี GULF คือ Google yoUtube Learning by Facebook  คือ เรียนรู้ผ่าน Social Network ในที่นี้คือ Facebook และลิงค์แลกเปลี่ยน สืบค้น ทางเว็บ google และ youtube 

ผมมีความเห็นกับตนเอง ว่า บาปทั้ง 5 ข้อ ข้างต้นนั้น สามารถรวมเป็นคำเดียว เป็นประโยคเดียวได้เลย เพราะ แต่ละอันเป็นคำจำกัดความหรือนิยาม หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกัน  เช่น "ครูเน้นสอนวิชาด้วยวิธีการท่องจำเนื้อหาที่ตกผลึกเป็นองค์ความรู้แล้วในอดีต แต่ไม่เน้นทักษะชีวิตและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอนาคตอันใกล้"  ฯลฯ  สรุปให้สั้นๆ ได้ว่า อย่า"เน้นจำเนื้อหาวิชาในอดีต" แต่ ให้"เน้นคิดและทำนำประยุกต์ใช้ในชีวิต"

ผม ยังคิดต่ออีกว่า GULF น่าจะเปลี่ยนเป็น Google yoUtube Line and Facebook  ซึ่งก็คือ Social Netwok ยอดนิยมในสมัยนี้ และเนื่องจาก gulf แปลว่า "อ่าว" ก็เลยถือโอกาส เรียกทฤษฎีใหม่นี้ว่า ทฤษฎี "เอาอ่าว" ......ฮา   (ความหมายเปลี่ยนไป....)

ดังนั้น เพื่อให้ง่ายในการยึดเป็นหลักตรงกัน ผมจึงย่อลงอีกให้สั้นว่า 

"เรียนชีวิต ไม่ใช่วิชา เน้นสืบหาคิดทำ ไม่ใช่จำจดท่อง และต้อง "เอาอ่าว"" .....ฮา

หรือท่านว่าไงครับ 

ป.ล. เอาอ่าว หมายถึง มีทักษะ GULF  "ไม่เอาอ่าว" หมายถึง ไม่ใช้ "GULF".........

หมายเลขบันทึก: 542881เขียนเมื่อ 19 กรกฎาคม 2013 23:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กรกฎาคม 2013 06:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (10)

ยอดเยี่ยมครับอาจารย์ ;)...

ขอบคุณที่ส่งต่อความรู้มาให้ครับ

GULF Club ครับ ;)...

เห็นด้วยครับ กับ ทฤษฎี "GULF หรือ เอาอ่าว"  แต่ผมว่าทุกวันนี้นักเรียนส่วนมากก็เอาอ่าวอยู่ไม่ใช่น้อย และในอ่าวก็ยังมี...."แอ่งหลายแอ่ง"...อีกมากมายที่นักเรียนไม่สมควรที่จะเข้าไปแต่เข้าไปได้ ดังนั้น การศึกษาหรือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น คงปฏิเสธ "GULF หรือ เอาอ่าว" ได้ยากในอนาคต แต่เด็กจะต้องเลือกแอ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ ผมจึงเห็นว่าการที่จะทำให้เด็กเอาอ่าวอย่างถูกต้อง และพัฒนาการศึกษาไทยให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะต้องทำให้บุคคลสำคัญคือ ครู "เอ่าอ่าว" ก่อนให้ได้ครับ เพราะ....."คนที่ไม่ได้อยู่ในอ่าวคงจะบอกสิ่งต่างๆที่อยู่ในอ่าวได้ยาก"

น่าสนใจครับอาจารย์  ผมคิดต่อว่า แอ่ง ภาษาอังกฤษ เขาเรียก BASIN ซึ่งอาจย่อมากจาก  Blackbery Apple Samsung I-mobile Nokia แปลได้ว่า เด็กๆ สมัยนี้มักติดอยู่แค่ "ยี่ห้อ" ของสิ่งของ เขาเรียกคุณค่าเทียม ไม่ได้เรียนรู้ที่จะให้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้ "คุ้มค่า" ให้เกิด "คุณค่าแท้" ของเทคโนโลยี..... หรืออาจารย์ว่าไงครับ 

สุดยอดครับอาจารย์ BASIN ซึ่งอาจย่อมากจาก  Blackbery Apple Samsung I-mobile Nokia ......ว้าว....... ผมคิดต่อครับว่า  BASIN  คือ เครื่องมือ ช่องทางที่จะเข้าอ่าว หรือ GULF ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ แนวปฏิบัติ หรือ สิ่งต่างๆ ที่เข้ามากระทบกับการดำเนินชีวิต ผมว่ามันมีสองด้านเสมอ (ด้านดีกับไม่ดี) ดังนั้น ผมว่ามีหลักหนึ่งที่จะสามารถยึดหรือบังคับให้ BASIN หรือ เอาอ่าว ให้เกิดความ "คุ้มค่า" "คุณค่าแท้"  คือ Sufficiency ( เศรษฐกิจพอเพียง ) ที่พระราชาของผมหรือของปวงชนชาวไทยได้ทรงพระราชทานหลักยึดหรือแนวปฏิบัติให้กับประชนคนไทยและทั่วโลก นั่นหมายความว่า เราจะทำอย่างไรให้เด็กที่จะใช้เครื่องมือเข้าอ่าวและเอาอ่าว ต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำมีความพอประมาณไหม มีเหตุผลออะไรที่เข้าไป การเข้าไปแต่ละครังมีภูมิคุ้มกันไหม เข้าไปแล้วได้ความรู้อะไร และอ่าวนั้นส่งเสริมคุณธรรมหรือไม่ ผมว่าพระราชาคงไม่ได้มองแค่ศตวรรษนี้ที่ต้องใช้ และผมเชื่อว่าศตวรรษหน้าก็ยังใช้ได้อยู่ สรุป ต้อง  "BASIN+SufficiencyGULF+Sufficiency, เอาอ่าว ก็ต้อง + Sufficiency "  หรือเปล่าครับ  

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับ  ต้อง +ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชอบทั้ง 5 ข้อเลยครับ

  1. "เน้นวิชา" แต่ไม่ "เน้นชีวิต"
  2. "เน้นเนื้อหา" แต่ไม่ "เน้นกระบวนการ"
  3. "เน้นความจำ" แต่ไม่เน้น "ความคิด" 
  4. "เน้นความคงที่" แต่ไม่เน้น "การเปลี่ยนแปลง"
  5. "เน้นอดีต" แต่ไม่เน้น "อนาคต" 

พยายามทำอยู่ในนี้ รู้แบบนี้เรียนเกษตรดีกว่า 555 อาจารย์ครับ ไปเรียนเกษตรกันไหม 555

ผักกวางตุ้งกับอาหารกลางวันของน้อง(4)

 

เรียนชีวิต ไม่ใช่วิชา เน้นสืบหาคิดทำ ไม่ใช่จำจดท่อง และต้อง "เอาอ่าว"  เชื่อว่า คุณครูผู้มี

จิตวิญญาณครูมากมายในยุคนี้ ก็คิดอย่างนี้ และพยายามที่จะคิดนอกกรอบ และสอนทักษะ

ชีวิตไม่ยึดติดเนื้อหา....แต่ก็นั่นแหละ...ระบบการบริหารงานขององค์กร จะเอื้อให้ครูแค่ไหน

ล่ะจ๊ะ...เพราะบางครั้ง .. " แค่คิดก็ผิดแล้ว.."  5555555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี