คณาจารย์พืชสวน คณะเกษตรฯ มข.จัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่

การได้เห็นแบบอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์ในอาชีพให้ได้รับรู้ เป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระหว่างการศึกษาก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตของการทำงาน

                        

          เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่พืชสวน มีคณาจารย์และนักศึกษาพืชสวนกว่า 100 คน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมแตงกวา อาคารปฏิบัติการพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          กิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่พืชสวน ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ ทัศนะเส้นทางสู่สายงานอาชีพ โดยศิษย์เก่าพืชสวนเป็นวิทยากรร่วมเสวนา คือ คุณสาธิต วิยาภรณ์ เจ้าของบริษัทเอกชนธุรกิจเกษตร ในประเทศไนจีเรีย คุณปาริชาติ จริงประโคน เจ้าของกิจการร้านพรรณไม้ออนไลน์ คุณคำม้วน ชาญมนตรี และคุณวิรุฬห์ ปัดทุม นักวิจัยบริษัทซินเจนตา (Syngenta Company) โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.กมล เลิศรัตน์ และ รองศาสตราจารย์ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร เป็นผู้ดำเนินรายการ
          จากนั้นเป็นกิจกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้นำเสนอผลงานถอดบทเรียนการบรรยายพิเศษ ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร (ข่าว:คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯมข.ร่วมงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 http://goo.gl/Vqm05 ) และช่วงท้ายของงาน เป็นการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศของงานอบอวลไปด้วยความสุข สนุกสนาน และเรียบง่ายระหว่างน้อง-พี่ชาวพืชสวน
           กิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาใหม่พืชสวน เป็นกิจกรรมช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่สาขาวิชากับคณาจารย์พืชสวน เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสังกัดที่ปรึกษาเดียวกันได้พบปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแบบใกล้ชิด อีกทั้งการได้เห็นแบบอย่างจากรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าประสบการณ์ในอาชีพให้ได้รับรู้ จึงเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาระหว่างการศึกษาก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพในอนาคตของการทำงาน เป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ พร้อมที่จะประกอบอาชีพที่มั่นคงต่อไป

           ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ข้อมูลข่าว/ภาพ
           กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)