ผลสุดยอด กศน., เรื่องน่าสนใจจากท่านเลขาฯ 2 งาน, ถ้ามาสอบ ม.6-8 เดือนไม่ได้, ขอสอบที่ต่างจังหวัด, ประกาศเครื่องราชฯ, แต่งกายรับเข็ม, รับรองเงินเดือนจ้างเหมาบริการ, จนท.พัสดุ ไม่ได้จัดซื้อพัสดุเอง, รูปแบบการเรียนการสอน ม.6-8 เดือน, เทียบระดับต่อกัน 2 ระดับ
สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  11  เรื่องดังนี้


          1. ดึกวันเสาร์ที่ 6 ก.ค.56 คุณ “Nat Tap” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การจ้างเหมาบริการ "ตามระเบียบพัสดุ" เมื่อไม่ถือเป็นลูกจ้างแต่ถือเป็นบุคคลภายนอก แล้วเขามีสิทธิขอหนังสือรับรองเงินเดือนรึเปล่า และเวลาลาป่วยลากิจนี่ต้องหักเงินค่าจ้างด้วยรึเปล่า

             ผมตอบว่า   การรับรองเงินเดือน ( รับรองรายได้ ) นั้นหน่วยงานราชการสามารถรับรองเรื่องที่เป็นความจริงได้ ใครเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในฐานะผู้จ้าง ก็สามารถรับรองค่าจ้างได้
              ส่วนเรื่องการลา ตอบบ่อยแล้ว อ่านในข้อ 1 ที่  http://www.gotoknow.org/posts/508778


         2. คืนวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค.56 คุณ “Kru Phun Korsornor” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่จัดหา  ในกรณีที่ดิฉันทำงานพัสดุ แต่ไม่เคยจัดหา  เพราะให้เครดิตคนทำโครงการทุกคนในสำนักงาน   ทำแบบนี้มานานแรมปี  อยากทราบว่ามีแนวทางป้องกันตัวเองอย่างไรบ้าง

             ผมตอบว่า   การที่เราจะเซ็นชื่อในฐานะใด เราก็ต้องรับผิดชอบในฐานะนั้น ถ้าเราเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความเป็นปกติ เช่น ราคาไม่แพงผิดปกติ ได้ของครบถ้วนจริง และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างเหมาะสมไม่รั่วไหลจริง  ถึงแม้ขั้นตอนอาจจะไม่ถูกต้อง แต่มีหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งหลักฐานการเบิก/ยืมพัสดุครบถ้วน เราก็ลงนามในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุได้ 
             แต่ถ้าเราคิดว่าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีความไม่ปกติ แนวทางป้องกันตัวเองก็คือ ไม่เซ็นชื่อในฐานะ จนท.พัสดุ หรือบันทึกความเห็นแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
             ในทางปฏบัติอาจทำอย่างนี้ลำบาก แนะนำให้ใช้วิธีนำระเบียบเข้าไปขอคุยหารือกับผู้บริหารถึง "วิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารและเราจะรับได้"  ถ้ายังทำใจรับไม่ได้จริง ๆ ก็ขอเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่นครับ


        
3. วันที่ 8-12 ก.ค.56 ผมไปเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการและจัดชุดข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/56 หลักสูตร กศ.นอกระบบระดับ กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
            วันที่ 9 ก.ค.56 ท่านเลขาธิการ กศน. ทำพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยท่านได้พูดเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่อง เช่น
            1)  จะสอบครูผู้ช่วยเดือนธันวาคม  ขึ้นบัญชี 1 ปี  บรรจุ 200 ตำแหน่ง
            2)  ไปพบ รมว.ใหม่ ขอขึ้นเงินอุดหนุนรายหัวเป็น ม.ต้นหัวละ 3,500
บาท ( ม.ปลาย 3,800 บาท ) ซึ่งเดิมผ่าน รมว.พงษ์เทพแล้ว แต่เมื่อเปลี่ยน รมว. ต้องให้ รมว.ใหม่ส่งเรื่องเข้า ครม.ใหม่  ถ้า ครม.อนุมัติ ปี งปม 57 จะขึ้นเงินเดือนครู ศรช. 6,124 คน กับลูกจ้างชั่วคราวอื่น ๆ 2,115 คน  เป็นเดือนละ 15,000 บาท
            3)  ท่านทำหนังสือถึง รมว. และ กคศ. ขอนำการสอบ ผอ.อำเภอ/จังหวัดแบบสอบครึ่งคัดครึ่งกลับมาใช้ใหม่ (กลุ่มประสบการณ์ไม่ต้องสอบ  ซึ่งเดิมอาชีวะกับ สพม.คัดทั้งหมด ส่วน สพฐ.สอบทั้งหมด )
            4)  พรบ.กศช. ถึงคณะกรรมการ กพร. คณะที่ 8 แล้ว ถ้าผ่านคณะที่ 8 นี้ ก็จะเข้า ครม. ซึ่งตอนนี้ถือว่าคืบหน้า 70 % แล้ว
            5)  การสอบ ม.6-8 เดือน ต้องรอบคอบไม่ให้พลาด  ให้ รอง ผอ.จังหวัดเป็นผู้ไปรับข้อสอบในวนที่ 2 ส.ค. สอบวันที่ 3 ส.ค. ถ้าจังหวัดไหนไกลจะไปรับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. ให้บันทึกมา  และไม่ให้ภาคทำข้อสอบไม่ให้ตรวจข้อสอบ เพราะถ้านักการเมืองขอมา ภาคจะหนักใจ
            6)  ให้ผู้เกษียณแล้ว กับผู้ที่จะเกษียณ ไปไหว้พระที่เวียงจันทร์ในวันที่ 9-10 กย. ปีนี้มีสายไหว้พระอย่างเดียว ไม่มีสายบันเทิง สายกอล์ฟ  ปีนี้ท่านธวัชกับท่านสมบัติจะเกษียณ จะไปพบพวกเรา 11-14 กค.นี้ด้วย

            7)  วันที่ 11 นี้ ท่านเลขาฯจะบอกในที่ประชุมว่า ไม่อยากให้ครู ศรช.ที่ทำหน้าที่สอน มาคุมสอบ เพราะจะเห็นใจบอกข้อสอบกันจนนักศึกษาไม่อ่านหนังสือ
            8)  ผู้บริหารจะให้ท่านเปลี่ยนตำแหน่งที่ดีกว่า แต่ท่านขออยู่ กศน.ต่ออีก 1 ปี แต่ปีหน้าขออยู่ต่ออีกไม่ได้เพราะจะเกินกำหนด 4 ปี
            ฯลฯ


         4. วันที่ 11 ก.ค.56 คุณ “หลายคนที่พบ ขอจบที่เธอ” กศน.อ.คอนสวรรค์ ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  อยากทราบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโครงการ จบ ม.6 ใน 8 เดือน
           ผมตอบว่า   รูปแบบการจัดการเรียนในโครงการจบ ม.6 ใน 8 เดือน คือ  " ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูที่ปรึกษาให้การช่วยเหลือทางการเรียน"    ในกรณีที่เนื้อหาใดไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ให้กลุ่มผู้เข้าเทียบระดับประสานงานกับสถานศึกษาผ่านครูที่ปรึกษา เพื่อจัดการให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาต้องการความช่วยเหลือ  โดยสถานศึกษาอาจจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นติว ( การทบทวนความรู้แบบเข้ม, การสอนพิเศษ ) และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษากับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาดำเนินการวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยบูรณาการและเป็นไปตามความพร้อมของผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น

            1)   การเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อเอกสารและสื่ออื่น ๆ
            2)  การเรียนรู้จากภูมิปัญญา ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
            3)  การเรียนรู้จากครูที่ปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม (
กรณีที่ครูที่ปรึกษามีความรู้ในเรื่องนั้น )
            4)  การเรียนรู้จากการประชุม
สัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย การเข้าค่าย เช่น ค่ายคอมพิวเตอร์ ค่ายภาษา
            5)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการทำแฟ้มสะสมผลงาน โครงการ โครงงาน
            6)  การเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรม
            ให้สถานพิจารณาสนับสนุนตามความเหมาะสม ในเรื่อง อาคารสถานที่ 
การจัดงบประมาณ "การศึกษาต่อเนื่อง"   ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายที่สถานศึกษาสนับสนุนไม่ได้ เช่น ค่าตอบแทนการติวของผู้เชี่ยวชาญ  กลุ่มผู้เข้าเทียบระดับที่เข้าร่วม
ต้องเฉลี่ยกัน
ออกค่าใช้จ่ายเอง 


        5. วันเดียวกัน ( 11 ก.ค.) มีผู้ถามผมทั้งทางโทรศัพท์ และถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ทำยังไง มีความจำเป็น ไม่สามารถมาสอบ จบ ม.6 ใน 8 เดือนได้  บางคนกำหนดคลอดในวันสอบ  จ.สงขลา ทั้งจังหวัด เลือกตั้งนายก อบจ. ในวันสอบ ( 4 ส.ค. )

           เรื่องนี้  อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า  ถ้ามีความจำเป็นไม่สามารถมาสอบได้ ก็จะเสียสิทธิในการสอบไป 1 ครั้ง ยังเหลือสิทธิการสอบอีก 1 ครั้ง ในเดือนที่ 8   ทั้งการสอบของ สทศ. และการสอบของ กศน. ไม่ว่าจะมาสอบไม่ได้ด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม  ก็จะเสียสิทธิในการสอบครั้งนั้นไปเลย ไม่มีการจัดให้สอบนอกตารางอีก   ถ้าติดเลือกตั้ง ควรรีบเลือกตั้งแล้วไปสอบ เพื่อให้ขาดสอบเพียง 1 หรือ 2 วิชา  หรือแจ้งความจำเป็นไปยังฝ่ายจัดการเลือกตั้งเพื่อขอไม่ไปเลือกตั้ง
            ( ถ้าวันสอบครั้งที่ 2 ไม่สามารถมาสอบได้อีก ก็ต้องลงทะเบียนใหม่ในรุ่นต่อไป ) 


        6. วันที่ 12 ก.ค.56  ท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.สมุทรสาคร ดร.ดิศกุล โพสท์ในเว็บบล็อก gotoknow.org  ดังนี้

           ซักซ้อมจาก เลขาธิการ กศน. นายประเสริฐ บุญเรือง ที่สีดารีสอร์ท 11 ก.ค.56
            1)  ให้ปลดป้ายอนาคตประเทศไทย รมว.ศธ.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา และขึ้นป้าย รมว.ศธ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง แทนป้ายเดิม ( กศน.จังหวัด 5 ป้าย, กศน.อำเภอ 2 ป้าย, กศน.ตำบล 1 ป้าย )  ส่วนอื่น ๆ ในป้ายเหมือนเดิม เปลี่ยนเฉพาะรูปนายพงษ์เทพ เป็นนายจาตุรนต์
            2)  ตั้งครู ศรช. 1 คน ต่อนักศึกษา 60 คน  ( ให้ตรวจสอบข้อมูลจำนวนครู ศรช.ที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท เพื่อไว้เสนอปรับให้ได้รับ 15,000 บาท ใน 1
ม.ค.2557
                 ปีหน้าค่ารายหัว ( ที่โอนให้จังหวัด ) เพิ่มขึ้น 2 เท่า
            3)  กศน.เกมส์ที่หนองคาย
                 - 5 ก.ย.56 ประชุมบรรณารักษ์ทุกคน ( แต่งกายชุดกรมท่า )
                 - 6 ก.ย.56 เปิด กศน.เกมส์ ( ผอ.กศน.จังหวัด สวมแจ็คเก็ตสีขาว )
                 - 7 ก.ย.56 ครู กศน.ที่ผ่านการอบรมที่กาญจนบุรีในปีนี้ จำนวน 6,000 กว่าคน รับประกาศนียบัตร ( ผอ.กศน.จังหวัดแต่งชุดข้าราชการไปช่วยมอบใบประกาศฯ )
                 - 8 ก.ย.56 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ แต่งชุดกรมท่า ( เย็น งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุ )
                 - 9 ก.ย.56 เดินทางไปเวียงจันทน์ (รัฐมนตรีกับที่ปรึกษาไปทอดผ้าป่าที่เวียงจันทน์ แต่งกายตามสบาย ) 10 ก.ย.56 กลับจากเวียงจันทน์ ถึง หนองคาย 16:00 น.
            4)  กฐินพระราชทานกศน. เดินทาง 23 ต.ค.56 / ประชุมผู้บริหาร กศน.ที่หาดใหญ่ / ทอดกฐิน 25 ต.ค.56  ( ปีต่อไปทอดที่วัดคงคาราม จ.เพชรบุรี )
            5)  รางวัลเชิงประจักษ์ มอบวันที่ 4 มี.ค.57


         7. คืนวันเดียวกัน ( 12 ก.ค.) คุณ “Yaiyai Aime” ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มการเจ้าหน้าที่ กศน. ว่า  นักศึกษาเทียบระดับ(แบบเก่า) เมื่อสอบในวันที่ 24-25 สิงหาคม และสัมนาวิชาการจบในเดือนกันยายน จะสมัครต่อในครั้งที่ 2/2556 ได้หรือไม่

            เรื่องนี้  ปัจจุบันการเทียบระดับแบบเดิมเหลือปีละ 2 รุ่นแล้ว  อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน.บอกว่า  ถ้าสถานศึกษาดำเนินการทุกอย่างให้จบเรียบร้อยก่อนปิดรับสมัครรุ่นต่อไป เขาก็สามารถสมัครเทียบระดับในระดับที่สูงขึ้นต่อในรุ่นต่อไปได้เลย


        
8. คืนวันเดียวกัน ( 12 ก.ค.) คุณจิรภัทร์ ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กศน.อ.วัดสิงห์ ถามผมในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  บุคคลากรที่ผ่านการอบรมที่กาญ ใส่ชุดอะไรในวันรับเข็ม

            ผมตอบว่า  การรับเข็มวิทยพัฒน์ในวันที่ 7 ก.ย.56  ครู กศน.ที่เป็นพนักงานราชการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว ครูประเภทอื่นแต่งกายด้วยชุดสีกรมท่า กศน.


         9. วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค.56 คุณ “Choi Onnum” ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า  เรื่องการสอบของนักศึกษา ม.6 จบ 8 เดือน มีนักศึกษาโทรมาว่า ตอนนี้ทำงานอยู่ กทม. แต่เป็นนักศึกษา ม.6 จบ 8 เดือน ของอำเภอหนึ่งในตาก จะขอสอบที่สนามสอบ กทม.ได้หรือไม่

            เรื่องนี้  อ.พรรณทิพา กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า  ทำงานอยู่ กทม. แล้วไปสมัครที่ตากได้อย่างไร ผิดคุณสมบัติ  ตอนนี้มีกรณีฟ้องร้องกันแล้วว่าบางคนเลือกไปสมัครในเขตที่ตนมีเส้นสายระบบอุปถัมภ์อยู่ โดยไม่ได้ประกอบอาชีพในเขตนั้นจริง   การเทียบระดับฯ ไม่มีการฝากเรียนฝากสอบ ต้องไปสอบที่ จ.ตาก


        10. วันเดียวกัน ( 14 ก.ค.)  ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2555
              หลายคนทราบแล้วว่า ได้เครื่องราชฯใด แต่เพิ่งจะประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ( ตามระเบียบจะประดับเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพายนั้นได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานี้แล้ว )
              ควรจด “ปี ฉบับ เล่ม ตอนที่ หน้า” ไว้เป็นหลักฐาน  (เจ้าหน้าที่บุคลากรต้องบันทึก “ปี ฉบับ เล่ม ตอนที่ หน้า” ไว้ในทะเบียนประวัติ )
              - ข้าราชการ ดูได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/016/008/2_2.PDF
              - ลูกจ้างประจำ ดูได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/016/012_1/2.PDF
              - พนักงานราชการ ดูได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/016/014_5/117_2.PDF
              - เหรียญจักรพรรดิมาลา ดูได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/B/016/015_2/2.PDF

 

       11. วันที่ 16 ก.ค.56  ขอแสดงยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสุดยอด กศน.ทุกทีม

             1)  รางวัลที่ 1 โล่รางวัลจากท่าน รมว.ศธ. พร้อมเงินรางวัล 100,000  บาท
                  - NF4  นครราชสีมา ( อ.วังน้ำเขียว )  "Amazing Power" ( นศ.พิการวาดภาพด้วยเท้าประกอบการร้องเพลง+จินตลีลา ) ( ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )

           2)  รางวัลที่ 2 โล่รางวัลจากท่าน รมช.ศธ. พร้อมเงินรางวัล 80,000  บาท                                       - NF16  สิงห์บุรี  รีวิวประกอบเพลง "ศึกบางระจันสู่วันแห่งมิตรภาพ" ( ภาคกลาง )

            3)  รางวัลที่ 3 โล่รางวัลจากท่านเลขาธิการ กศน. พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท

                  - NF24  สระแก้ว ( อ.เมืองฯ )  "พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี" ( จินตลีลาประกอบเพลง ) ( ภาคตะวันออก )

           4)  รางวัลป็อปปูล่าโหวต 
                - อันดับที่ 1  NF2  ยโสธร ( อ.เมืองฯ )  "Modern Remix Show” 
                - อันดับที่ 2  NF4  นครราชสีมา ( อ.วังน้ำเขียว )  "Amazing Power" ( นศ.พิการวาดภาพด้วยเท้าประกอบการร้องเพลง+จินตลีลา )
                - อันดับที่ 3  NF22  สมุทรปราการ ( อ.พระประแดง )  "กศน.สมุทรปราการ เทิดไท้องค์ราชันย์" ( ขับร้องเพลงลูกทุ่งประกอบจินตลีลา ) 

           5)  รางวัลชมเชย 3 ทีม  เงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท
                - อันดับที่ 1  NF12  อุทัยธานี ( อ.เมืองฯ )  "มายาแห่งจินตนาการ โครงงาน กศน."
                - อันดับที่ 2  NF27  ปัตตานี ( อ.ทุ่งยางแดง ) Disini langkasuka ( ดีซีนี ลังกาสุกะ = ที่นี่ ปัตตานี )
                - อันดับที่ 3  NF30  นครศรีธรรมราช ( อ.เมือง ) นาฏยลีลา มโนราห์ร่วมสมัย

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านเอกชัย...การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะ...ทำให้งานมีความสะดวกรวดเร็ว...ขอชื่นชมค่ะ...

ขอบคุณครับ เห็นด้วยครับ ดร. พจนา แย้มนัยนา

เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์ต่อชาว กศนและคนทั่วไปมากๆเลยครับ

ขอบคุณครับ ดร.ขจิต

นส.ศุภวรรณ เอียดวารีประสิทธิ์
IP: xxx.183.172.167
เขียนเมื่อ 

ะโยชน์มากๆเลยค่ะ แต่ขอถามอีกนิดว่า การรับเข็มอยู่ทนอยู่นานคือ10 ปี ขึ้นไป รับในวันเดียวกันกับการรับเข็มที่อบรมที่กาญจนบุรีด้วยไหมค่ะ

รับในวันเดียวกันครับ