ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน.....

ว.วชิรเมธี ท่านกล่าวไว้ว่า " ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการ เปลี่ยนแปลง เราต้องพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เราถึงจะไม่เป็นทุกข์" การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงาม และความเจริญก้าวหน้า อาจต้องใช้เวลา ใช้ งบประมาณ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ

        บางช่วงเวลา..อาจดีกว่าเดินทางไปศึกษาดูงานยังที่ต่างๆเสียอีก โดย

ศึกษาจาก เอกสาร ตำรา จากคนใกล้ตัว จากคนข้างบ้าน จากเพื่อนร่วมงานที่

เราทำงานด้วย จากลูกน้อง จากลูกศิษย์ และจากผู้บังคับบัญชาก็ได้


        ยิ่งในองค์กรครูด้วยแล้ว ความเป็นวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ยิ่งต้องศึกษา

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตน แก่คนรอบข้าง เกิด

คุณค่าต่อนักเรียน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้อัน

ทรงเกียรติ เป็นที่มาแห่งจิตวิญญาณ และการดำรงชีพ


       ว.วชิรเมธี ท่านกล่าวไว้ว่า " ในโลกยุคปัจจุบัน เป็นยุคแห่งการ

เปลี่ยนแปลง เราต้องพร้อมและยอมรับการเปลี่ยนแปลง เราถึงจะไม่เป็นทุกข์" 

การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีงาม และความเจริญก้าวหน้า อาจต้องใช้เวลา ใช้

งบประมาณ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ และการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ


       ในทางการศึกษา เราค่อนข้างจะใช้โอกาสและงบประมาณเปลืองมาก หมด

ไปกับการประชุม อบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน  ทัศนศึกษา (ไปเที่ยว)  โดย

คิดว่าการปฏิรูปการศึกษา จะสำเร็จได้โดยภารกิจนั้น โดยเนื้อแท้ เราต้องการ

ให้ขวัญกำลังใจกัน ซึ่งบางครั้ง เป็นการให้ซ้ำซากในทางที่ผิด และผิดมา

ตลอดอย่างยาวนาน บางทีอาจผิดในแง่ของการใช้งบประมาณที่ฟุ่มเฟือย

เกิน เหตุ ผิดธรรมเนียมของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และผิดทางถ้าจะมอง

ว่าเป็นการพัฒนาตนเอง


       หากเรามีสมาธิมากพอ ลองนั่งนิ่งๆ จะพบว่าเราคิดดี ทำดีได้ โดยไม่ต้อง

ไปไหนไกลเลย อยู่กับงานและชีวิตปัจจุบัน มองดูและสังเกตจากคนรอบข้าง ที่

เราทำงานด้วย ศึกษาเรียนรู้ด้วยความอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน ตัดความ

อิจฉาริษยาออกไป รับเอาสิ่งดี จดและจำเป็นบทเรียนที่มีค่า เราจะได้ตำราเล่ม

ใหญ่ ที่ใช้ดำรงชีวิตและสอนลูกหลานได้ไม่มีวันหมด


        ผมจึงถือว่าสถานศึกษาเป็นหนังสือเล่มใหญ่ ที่ผมเปิดอ่าน และทำงาน  มี

ตัวหนังสือคือลูกศิษย์และเพื่อนครู มุ่งมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยศาสตร์และ

ทักษะ ที่เขาร่ำเรียนมา ผมจะจำในสิ่งดีที่เขามีอยู่ และจะทำอย่างเขาเมื่อถึง

เวลาที่สมควร


        แม้กระทั่งการตัดแต่งไม้ประดับในโรงเรียน ที่ผมจำมาจากลูกจ้าง

ประจำ(นักการภารโรง) ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙  รีบเร่งเรียนรู้ เพราะเขาจะเกษียณปี 

๒๕๕๑  ตอนกลางวัน เขาทำอะไร ผมเห็นเขาพรวนดินบ้าง ตัดแต่งกิ่งไม้บ้าง 

ตกเย็น เขาจะดูห้องน้ำห้องส้วมทุกห้อง ดูน้ำไฟจนทั่ว และปิดประตูรั้วอย่าง

เรียบร้อย


        ผมอยากเป็นคนคุณภาพแบบเขา ไม่สนใจว่าเขาจะเป็นใคร สิ่งที่เราได้รู้

ได้ทำ เป็นมงคลชีวิต ทุกวันนี้ เราตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้าได้แล้ว มันไม่ง่ายเลย ถ้า

ไม่มีทักษะ คือทำบ่อยๆ  ถ้าปล่อยให้มันโต สูงใหญ่ขึ้น นอกจากจะไม่สวยงาม

แล้ว ยังดูแลยากมาก


       ครับ ภารโรงไม่เคยสอนผม..แต่ผมเรียนรู้จากเขา..แล้วท่านล่ะ โอกาสมีดี

กว่าใครๆมากมาย อยู่ในองค์กรใหญ่ มีบุคลากรที่มากด้วยความสามารถ..หาก

มีตัวอย่างที่ดี ผมเชื่อว่าจะช่วยให้ท่านพัฒนาตนเองได้        

 

                         

 

                


                                               


                                


                                                                                                   

                                                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

"ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน"

สมัยเป็นนักเรียนจำได้เลยว่ามีป้ายปักไว้ตรงบ่อน้ำพุที่โรงเรียนราชดำริ ที่เคยไปนั่งเล่นอ่านหนังสือ กินขนม ตามประสาวัยรุ่นสมัยนู้นค่ะที่ยังไม่มีเฟสบุ๊คให้มานั่งก้มหน้าก้มตากันทั้งวัน แต่ที่จำได้ติดตา ติดใจคือ ผู้อำนวยการโรงเรียน นพชัย รู้ธรรม ท่านก้มเก็บไม้ไอศกรีมที่หล่นบนพื้นทิ้งถังขยะ โดยไม่ได้เรียกลูกศิษย์หรือใคร ๆ เก็บเลย จนจำมาติดมือทุกวันนี้

(@^___________^@)

เขียนเมื่อ 

ถ้าผู้บังคับ + บัญชา ทุกคนคิดเหมือนท่าน ล่ะก้อ คุณมะเดื่อจะไม่ขอเกษียณอายุตัวเองเลยละ....

แต่นี่...เฮ้อ...!

เขียนเมื่อ 

ฝากพุทธศาสนสุภาษิตอีกคำครับครู "สันตุฏฐี ปะระมัง ธะนัง" ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง หรือจะแปลว่า ความพอเพียงเป็นทรัพย์อย่างยิ่งก็ได้ครับ

ขอบคุณบันทึกดี ๆ ครับผม

"ผู้บริหารหัวใจนักพัฒนา"

อ่านแล้วได้ตกตะกอนความคิด ขอบคุณที่เปิดกะโหลกเรียนรู้อีกแง่มุม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ไม่อยากจะบอกว่า " เจ้าของ lily Property and Pools " คนนี้ก็เคยทำค่ะ

ธุรกิจที่ทำแรกเริ่มที่ภูเก็ต คือ สระว่ายน้ำ ค่ะ ตอนนั้นลูกค้ายังไม่เยอะค่ะ กลัวว่าจะดูแลลูกน้องไหวไหม

ยังไม่มั่นคง .... ลองทำสวนดู เพราะชอบออกแบบ ...แต่ตัดแต่ง หรือเทคนิคอื่น ทำไม่เป็น..ลูกน้องก็ไม่มี

ประสบการณ์ค่ะ ... ครูที่เคยพักและลักจำเอา.... (ท่องเที่ยวมาเยอะ)

เลยทำให้ลูกน้องดูว่าแบบนี้นะ .... หลังจากนั้นให้เค้าทำตาม ......ตอนนี้ทุกคนเก่งหมดแล้วค่ะ....

การเรียนรู้มีหลายวิธีการค่ะ จำมา ลอกมา เรียนมา ดูตัวอย่างมา .....เพียงเติมความใส่ใจ ฉลาด และมีศิลปะหน่อย

ก็สามารถเก่งได้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ถ้าหลายโรงเรียนมีผอแบบนี้ก็เจริญชิค่ะประเทศไทย

เขียนเมื่อ 

ขอชืนชมผอ.ชยันต์มากๆนะคะ

การเรียนรู้แบบนี้

ทำให้เราเห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นด้วยนะคะ

ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ ผอ. คงได้มีโอกาสเจอท่าน ผอ.ไม่นานนี้

ลางสังหรณ์บอกเช่นนั้นค่ะ คริ คริ ไม่พลาดแน่ ลุ้น ๆ (รางวัลสุดคะนึงค่ะ)

เขียนเมื่อ 

เห็นผอ.ทำงานแล้วมีความสุขครับ

ทำดีทำต่อไปครับ

ขยันจังเลย ท่าน ผอ.

เขียนเมื่อ 

อยากมีผอ.แบบนี้มั่งจัง แหะ ๆ

"ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ อันอบอุ่น ที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนกัน ผมเชื่ออยู่เสมอว่า คนเป็นครูที่แท้จริง ต้องคิดได้ คิดดี แล้วทำมันให้เห็นผล ด้วยมือของเรา...ก็เท่านั้น"

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ kunrapee ใช้ไว้เตือนตนเองค่ะอาจารย์"ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน"

เขียนเมื่อ 

ให้กำลังใจครับอาจารย์...ผมรู้ว่าอาจารย์มีความสุขที่ได้ทำครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ตอนนี้ครูก็มีท่าน ผอ.เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆ รวมทั้งกัลยาณมิตรใน G2K ด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ด้วยจิตคารวะครับ ;)...

เขียนเมื่อ 

น้อมคาระวะ ตัวอย่างดี ๆแบบนี้แหล่ะ ถึงได้ใจชลัญธร

ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่าน ด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งครับ

โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน...

ผอ.ขยันมากๆเลยค่ะ

ตัวอย่างที่ดี มี แต่เท่าที่เห็นทั่วไป..ไม่ค่อยมี