ชุตินันท์ ทองคำ


นักวิชาการวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Username
hellokorat
สมาชิกเลขที่
66839
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ชื่อ - นายชุตินันท์ ทองคำ
สัญชาติ - ไทย
ศาสนา - พุทธ

e-mail - sawadeegan@msn.com

การศึกษา
มัธยมศึกษา - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ม.1 - ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
Under Graduade - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Graduade - บริหารธุรกิตมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) MBA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ

- คณะกรรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ปีบริหาร 2555 - 2558

- เขียนบทการจัดแสดงนิทรรศการถาวร ในศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

- เขียนบทการจัดแสดง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

ประสบการณ์

2551 - ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา NRRU-UBI

2 มีนาคม 2553 - ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน

ประสบการณ์อื่นๆ

ชนะเลิศการประกวดออกแบบและจัดทำเว็บไซด์ ในหัวข้อเรื่อง "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ในงาน IT FAIR KORAT 2002 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมไอทีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา

Student crew in Asia Pacific Advertising Festival 2002 - 2003

ร่วมทำดนตรีในพิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัย "สุรนารีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี 2547

ร่วมทำดนตรีในพิธีเปิดกีฬามหาวิยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งที่

ร่วมรายงานผลการแข่งขันกีฬาราชสีมาเกมส์ ครั้งที่ 28 ทางอินเตอร์เน็ตตลอดการแข่งขัน

ตัดต่อเพลงที่ใช้ในการประกวดต่างๆ ของทีมริน [Rin Team] หรือชมรมเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในปี 2543

ตัดต่อเพลงใช้ในการแสดงเพื่อต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ฝ่ายโฆษณา ละครเวที ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เรื่อง หึหึหึ! ฉันรู้นะ I Know your secret

ผู้สื่อข่าวสายเทคโนโลยี หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ"สุรนารายณ์" ฉบับปฐมฤกษ์ และฉบับที่ 2

กิจกรรมเกมส์ Monitor on Stage ในงาน IT Fair Korat 2003

กิจกรรมเกมส์ Monitor on Stage ในงาน Motor Show 2003

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม วันนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบดิจิตอล" รุ่นที่ 1 จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวสายเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมโครงการ Inet Young Webmaster Camp รุ่นที่ 2 จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (2 - 4 กรกฎาคม 47)

ตัดต่อเสียงที่ใช้ประกอบในพิธีเปิดงาน 10 มหัศจรรย์ล้ำค่าเมืองย่าโม หรือ งานปิดถนนคนเดิน ที่จัดโดยเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2546 และ ปี 2547

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานีวิทยุชุมชนเพื่อเมืองคุณย่าน่าอยู่ 101.7 Mhz ปี 2547

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ บริษัท แม็ทชิ่งบรอดคาสท์ จำกัด ปี 2547

จัดทำ Presentation - โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2547

จัดทำ Presentation - โครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2547

Webmaster : http://www.Sloa.co.th ตั้งแต่ปี 2545 - 2547 ซึ่งเป็นเว็บไซด์ของบริษัทเอสแอลโอเอ แอนด์เทเลคอมจำกัด ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ ในจังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นตามนโยบาย การลดจำนวนการใช้กระดาษในการแจ้งข้อมูลสินค้ากับลูกค้า และเปลี่ยนให้สนใจการรับข้อมูลจากอินเตอร์แทนการดูจากโบรชัวร์

Webmaster : http://www.rinleader.com ผู้ก่อตั้งตั้งเว็บไซด์อย่างเป็นทางการของชมรมเชียร์ลีดเดอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ถึงปัจจุบัน

Webmaster : http://www.nitadekorat.com : เว็บไซด์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Webmaster : www.koratcultural.com สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Webmaster : www.hellokorat.com เว็บท่า ของโคราช

Webmaster : www.zookoratzoo.com

กองกิจการพิเศษ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, เว็บมหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษ, สำนักพัฒนาบุคลกรและวิเทศสัมพันธ์,

http://www.phuketrentacar.com

http://www.zabfm.com

Webmaster : เว็ปไซด์โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Webmaster : เว็ปไซด์โปรแกรมบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

E-Learning รายวิชาการแต่งกายแต่งหน้าและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ของอ.เรขา อินทรกำแหง และอ.อมรรัตน์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม กะเทาะ เตาะแตะ Tact Road Show 2003 หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมวิสัยทัศน์นักศึกษาด้านโฆษณา ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2546 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จัดรายการวิทยุและดูแลฝ่ายผลิต Zap 94.75 Fm

เข้าโครงการ Young webmaster camp ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ออกแบบนิทรรศการ ในส่วนภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในเรื่อง อู่อารยธรรม 4000 ปี บ้านโนนวัด

ศึกษาและดูงาน TACT AWARD 2003

ศึกษาและดูงาน ADMAN AWARD 2004

ศึกษาและดูงาน บริษัท Imagimag จำกัด
ศึกษาและดูงาน บริษัท Montagio จำกัด
ศึกษาและดูงาน บริษัท กันตนา จำกัด
ศึกษาและดูงาน บริษัท Plannova จำกัด

Freelance - บริษัท มอร์ครีเอชั่น จำกัด
Freelance - บริษัท Dreammaker จำกัด
และอื่นๆ อีกมากมาย...

ช่างภาพ บันทึกภาพเบื้องหลัง การทำงานพิธีเปิด-ปิด กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดนครราชสีมา

คณะทำงาน ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสมัยก่อนประวัตศาสตร์ แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา 2552-2553

วิทยากร เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552

วิทยากร เรื่อง การตัดต่องานเสียง ด้วยโปรกรมออดิชั่น Audition ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2552

วิทยากร ให้แก่มัคคุเทกศชุมชนบ้านโนนวัด เรื่อง การแนะนำข้อมูลในศูนย์การเรียนรู้ชั่วคราว แหล่งอารยธรรมบ้านโนนวัด ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ประสบการณ์ด้านการประชุม อบรม สัมมนา

ปี พ.ศ. 2553

1. การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง กุญแจสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ 29 มีค. 53 ณ ห้องประชุม ป๋วย อึ้งภากร อาคาร 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย จััดโดยสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ ในโครงการ ThaiLis ”Training the Use of Online Database in ThaiLis Project” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2553 ณ อาคารบูรณวิทยาคาร จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 27 - 28 กันยายน 2553 ณ ห้องวิมายะ โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนภาคีท้องถิ่นเพื่ออนุกรักษฺ์เมืองเก่าพิมาย

ปี พ.ศ. 2554

1. การอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น วันที่ 13 - 14 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 262 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร จัดโดย กลุ่มงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม กองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อม

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้โปรแกรมเอ็กเซลล์ (Microsoft Exel)" วันที่ 31 มกราคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

3. การสัมมนาทางวัฒนธรรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 13 เรื่อง ทิศทางจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรมในสังคม Social Network วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง Auditorium อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต

4. การอบรม "การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลืปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

5. การอบรมเชิงปฏิบัตการ หลักสูตร เทคนิคการใช้กิจกรรมและเกมส์ในการฝึกอบรม (Walk Rally) ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สวนเมืองพรรีสอร์ท อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

6. การประชุมผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

7. โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) : การประชุมปฏิบัิติการพัฒนาโจทย์วิจัยและโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 25545 ณ ห้องประชุม 13.11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปี 2555

- เขียนบทการจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

- เขียนบทการจัดแสดง, ออกแบบป้ายนิทรรศการ และเป็นคณะกรรมการควบคุมงงานก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี