สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากจำนวนครั้งที่จัดงาน ปีนี้เป็นครั้งที่ 46 ย่อมบอกอะไรได้เยอะถึงความยั่งยืน ความเป็นมิตร และความรักต่อเพื่อนของคนพัทลุง

          สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง ได้จดทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535 โดยมีนายปิยะ ยิ้มซ้าย เป็นนายกคนแรก และ พล.ต.อ.สุนทร  ซ้ายขวัญ เป็นคนที่สอง และยังเป็นอยู่ในปัจจุบัน
          วัตถุประสงค์ของสมาคมชาวพัทลุง คือ พบปะสังสรรแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อความสามัคคีของคนพัทลุง ช่วยเหลือชาวพัทลุงที่ได้รับภัยพิบัติ ให้ทุนการศึกษา ช่วยเหลือสาธารณกุศล หรือกิจการอื่นที่เห็นสมควร กรรมการบริหารอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี เกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์นั้น สมาคมมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้มีการจัดงานพัทลุงสามัคคีทุกปี ซึ่งการจัดงานครั้งที่ 46 ได้เลือก นายสุวิทย์  แสงเสน่ห์ เป็นประธานในการจัดงาน จะจัดงานใหญ่ที่สนามกีฬาทหารราบ 11 บางเขน กทม. ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 นี้
          ในสายตาของผม ผมรู้จักสมาคมนี้จากการไปพบหนังสือที่เป็นวารสารสมาคมฯ ที่บ้านเพื่อนในจังหวัดยะลา สมัยไปเรียนเป็นหมออนามัยที่นั่น ช่วงปี 2533 – 2534 จึงได้ขอถ่ายเอกสารมาเก็บไว้ หลังจากนั้นถ้าพบที่ไหนก็จะขอถ่ายเอกสารมาเก็บไว้ แต่ก็มีเพียง 4 ฉบับเท่านั้น ในเอกสารนี้จะบอกเล่าเรื่องดี ๆ ไว้มาก บอกเล่าเหตุการณ์ขณะนั้นได้เป็นอย่างดี (เสมือนว่าเป็นจารึกประวัติศาสตร์ของคนพัทลุงได้ส่วนหนึ่ง) จนเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็ได้มาพบกับเวบไซด์ของสมาคมฯ ซึ่งมีรายละเอียดให้ติดตามอีกเยอะลองคลิ้กเข้าไปดูนะครับ
          และหากดูจากจำนวนครั้งที่จัดงาน ปีนี้เป็นครั้งที่ 46 ย่อมบอกอะไรได้เยอะถึงความยั่งยืน ความเป็นมิตร และความรักต่อเพื่อนของคนพัทลุงครับ ที่คนรุ่นหลังอย่างพวกผมน่าจะเอาอย่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าจากพ่อความเห็น (3)

www.phattalung.igetweb.com คิดถึงบ้าน คิดถึงพัทลุง
IP: xxx.120.163.50
เขียนเมื่อ 

www.phattalung.igetweb.com คิดถึงบ้าน คิดถึงพัทลุง

เขียนเมื่อ 

     เข้าไปแวะเยี่ยมมาแล้วนะครับ ขอบคุณครับ