ผมขอใช้เวทีนี้ เพื่อศึกษาวิธีการสืบค้นข้อมูลเก่า (ค่อนข้างมาก) จากสำนักหอสมุด มน.ครับ ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย

         โจทย์ : สมมติว่าผมต้องการสำเนาบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับการวิจัย: การปรับเปลี่ยนเพื่อภารกิจสร้างสรรค์ปัญญา” ซึ่งลงตีพิมพ์ในฉบับวันที่ 2, 9, 16, 23, 30 พฤษภาคม และ 6, 13 มิถุนายน 2539

         ผมอยากเรียนปรึกษาคุณวันเพ็ญว่า

         (1) สำนักหอสมุด มน.มีการเก็บหนังสือพิมพ์เก่าทำนองนี้หรือไม่

         (2) ถ้าไม่มีการจัดเก็บที่ มน. ทางสำนักหอสมุดมีบริการ Inter – Library Loan ให้ได้หรือไม่ และถ้าจะแถมข้อมูลเรื่องวิธีการขอสำเนาบทความ ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ กว่าจะได้รับสำเนาบทความด้วยก็จะขอบคุณมาก

         (3) .......... (ใครอยากปรึกษาอะไรต่อก็เชิญครับ) ...........

         ขอขอบคุณ คุณวันเพ็ญ ล่วงหน้าครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร