เรียน รองคณบดีฝ่ายวิจัย มน. ทุกท่าน (1)

สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ หนังสือเล่มที่ผมถ่ายภาพหน้าปก มาแสดงข้างล่างนี้ครับ เมื่อท่านเห็นหน้าปกหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก

         เนื่องจากช่วงนี้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารงานวิจัยระดับรองคณบดีเป็นจำนวนมาก (ประมาณครึ่งหนึ่งของทั้งหมด) ผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทีมบริหารงานวิจัยของ มน. และขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่า เรามีอะไรที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำมากจริง ๆ มากเกินกว่าที่ท่านจะคาดถึงเชียวครับ

         หลายท่านอาจจะกำลังกังวลเหมือนผม เมื่อครั้งที่ต้องเข้ามารับผิดชอบการบริหารงานวิจัยของ มน. ใหม่ๆ (ปัจจุบันก็ยังกังวลอยู่ แต่ลดลงบ้างแล้ว) คือกังวลว่า จะไหวหรือ เพิ่งจะจบปริญญาเอกมาได้ไม่นาน ประสบการณ์การทำวิจัยก็มีแค่ตอนทำวิทยานิพนธ์เป็นส่วนใหญ่ ยิ่งประสบการณ์การในการบริหารงานวิจัยยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่มีเลย

         ผมเข้ามาบริหารงานวิจัยของ มน. เมื่อต้นปี 47 บางท่านอาจจะเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัย มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น แต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาทีหลัง ผมในฐานะที่ดูเหมือนจะมีประสบการณ์มากกว่าก็จริง ก็ยังไม่อยากเป็น “เตี้ยอุ้มค่อม” คือพูดง่ายๆ ว่าไม่มีอะไรจะ “ถ่ายทอด” เราคงต้องมา “เรียนรู้ร่วมกัน” ในเรื่องของการบริหารงานวิจัย เพื่อช่วยกันพัฒนางานวิจัยของ มน.

         อย่างไรก็ดี มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมพอจะแนะนำได้ และอยากจะแนะนำมากกกกกก .... เคยแนะนำมาหลายครั้งแล้ว ซื้อแจกก็เคย สำเนาบางบทแจกก็เคย (โดยเฉพาะบทที่ 6 “การบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัย” เคยแจกหลายครั้งหลายโอกาส)

         สิ่งที่ผมจะแนะนำก็คือ หนังสือเล่มที่ผมถ่ายภาพหน้าปก มาแสดงข้างล่างนี้ครับ เมื่อท่านเห็นหน้าปกหนังสือเล่มนี้แล้ว ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก

         

         

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)