ธีระชัย บำรุงศิลป์ 1

  ติดต่อ

บันทึกครั้งที่ 1  วันจันทร์ที่  9  ตุลาคม พ.ศ. 2549

                ประชุมเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                 - แบบฟอร์มการบันทึก ให้บันทึกผ่าน www.gotoknow.org  โดยสร้างบล็อกใหม่ขึ้นมา

                 - ให้บันทึกทุกวัน โดยใช้เป็นส่วนประเมินตัดเกรด

                 - ใส่รายละเอียดทุกเรื่องลงไปในบันทึก  หากเป็น Project ให้ใส่รายละเอียดของ Project

                 ในการสร้างสรรค์งาน

                 - เรื่องการแต่งกาย ต้องสุภาพเรียบร้อย ไม่ใส่รองเท้าแตะ

                 - บันทึกจะต้องเริ่มในวันนี้ แล้วจะต้องมีอย่างน้อย 65 70 บันทึก โดยใส่ชื่อตัวเองแล้ว

                 ตามด้วยตัวเลขบอกจำนวนครั้งที่บันทึก

                 - วันที่ 31 ต.ค. 2549 เข้ามาเอาหนังสือส่งตัว

                 - ในการบันทึกให้ระวัง เรื่องตัวสะกด โดยเฉพาะศัพท์ภาษาอังกฤษควรให้แน่ใจ

                 - การบันทึกในแต่ละวันจะต้องปริ๊นรวมเล่มหลังฝึกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนายธีระชัย บำรุงศิลป์

หมายเลขบันทึก: 53903, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:04:53+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ฝึกงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)