นพ. เชิดพงศ์ หังสสูต

แพทย์
Foot Care Clinic
Usernamecherdpong
สมาชิกเลขที่4508
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

- 2535(1992)      พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

- 2541(1998)      วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ศิริราช

- 1999               Fellowship in Podiatry Medicine at Podiatry clinic ,Joslin Diabetic Center, Beth Israel Deaconness Hospital ,Boston ,MA. 1999

-  2544(2001)    Certificate in Acupuncture, Department of Medical ServiceMinistry of Public Health, Thailand & Shanghai University of Traditional Chinese Medicine
- 2545(2001)      วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
- 2546(2002)     Certification of Thai Traditional Massage, โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดเชตุพนฯ
- 2005               Pre-certification course ,The Robert M. Palmer MD. Institute of Biomechanics, Seattle
- 2005               Certification of  Pedorthist , USA.
- 2005               Hyperbaric Medicine Training , International ATMO, Nix Medical Center ,

                        San Antonio,Texas
- 2006               BNH. Hospital ,Podiatry clinic

- 2007               Samitivej Hospital ,Foot Care Center

- 2019              Footcare Clinic