เมื่อต้นเดือนท่าน ผอ.ของโรงเรียน ได้ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูภายในโรงเรียน ได้มีหัวข้อหนึ่งที่บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนได้ให้ความสนใจ นั่นคือ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ แบบรวดเร็ว โดยท่าน ผอ.เขต ฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือข้าราชการทุกท่านที่ต้องการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ โดยการนำแบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการไปทำการเบิกจ่ายเงินสำรองได้ทันที โดยไม่ต้องรอส่งเรื่องนานเป็นเดือนเหมือนแต่ก่อน  ทำให้บุคลากรภายในโรงเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทุกคนว่าต้องการจะทำหัวปลาตัวนี้ให้ได้ เพื่อให้ทุกคนภายในโรงเรียนสามารถทำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ทำให้ เพราะบางครั้งต้องรอเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งติดธุระบ้าง ไม่อยู่บ้าง เป็นต้น

หัวปลาตัวนี้จึงเกิดขึ้นภายในโรงเรียน และหลังจากได้ดำเนินการตามระบบ KM บุคลากรของโรงเรียนทุกคนสามารถทำหลักฐานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ได้ทุกคน