KM EXTERN (2) : ความหมายการจัดการความรู้แท้จริง

การจัดการความรู้เป็นอย่างไร
วันนี้ได้มีโอกาสเข้าประชุม ในฐานะผู้สังเกตการ์ณ ของ โดรงการจัดการความรู้ภายใน 7 จังหวัด ต้นแบบ ของโครงการพํฒนารูปแบบ การสร้างพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่ง เข้ามาที่จะนำการจัดการความรู้มาถอดบทเรียนของจุดเด่นในแต่ละจังหวัด ซึ่งจากการประชุม ทำให้เราสามารถเข้าใจการจัดการความรู้ แบบเนียนกับเนื้องานได้เลย เพราะ ทางท่านอาจาร์ยประพนธ์ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ท่านเริ่มจากการให้ทำความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้ให้ตรงกันก่อนเลยว่า ไม่ใช่การถอดเอาบทเรียนออกมาโดยตรง แต่เป้นการเอกาเกร็ดเล็กๆเกร็ดน้อย ออกมาจาก ชุมชนหรือจากผู้เข้าร่วม อาจาร์ยเน้นที่การจัดตั้งเป้นชุมชน แล้วนำความรู้ที่ได้มาจัดหมวดหมู่ เพือ่มห้สามารถเข้าถึงโดยกลวิธีต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ถ้าในต่างจังหวัด อาจจะเป็นเอกสาร แผ่นพับ ในกรุงเทพอาจเป้นใน blog หรือ internet โดยเนื้อหาในโครงการนี้เริ่มมาบ้างแล้วบางส่วน มีการตั้งเป็น 7 node ในแต่ละจังหวัด และมีการตั้งเครือข่าย bubdy mam เป็น 1 คนที่มีประสบการ์ณการให้นมแม่ กับคนที่กำลังตั้งครรภ์ เป็นเครือข่าย 1 ต่อ 5 คนดังนั้นการจัดการความรู้ ไม่ใช่เป็นการถอดบทเรียนโดยตรง แต่เป็นการกำหนดประเด็นที่ต้องการให้ชัดเจน แล้วมีการร่วมกลุ่มกันแลกเปลี่ยน เพื่อเอาความรู้ออกมา แล้วนำเรื่องที่ดีดี มากลั่นกรองเผยแพร่ต่อ ในมุมมองของนักจัดการความรู้ ก็จะดูว่า กระบวนการดังกล่าว มีความรู้เกิดขึ้นหรือไม่ และ มีการนำความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์หรือไม่ การประชุมดังกล่าว ทำให้เกิดภาพที่ชัดว่า กลุ่มที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ต้องดำเนินการอย่างไร ประสานงานอย่างไร และสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของ สคส ในแต่บะจังหวัดทีมีอยู่แล้ว ประสานงานช่วยในเรื่องการจัดการความรู้ต่อไปได้ ทำให้เห็นความสำคัญ และ ประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchange

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 53899, เขียน: 09 Oct 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)