ปัญหาเรื่องการจดทะเบียนสมรส นับว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งดิฉันได้รับการ สอบถามจากเจ้าของปัญหามาก ว่าอำเภอไม่ยอมจดทะเบียนสมรสให้โดยยกเหตุว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีบัตรประชาชน
ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมายและตามคำพิพากษาศาลฎีกาหลาย ๆ ฎีกาต่างก็รับรองการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเอาไว้แล้ว
วันนี้ก็เช่นเดียวกันดิฉันได้รับโทรศัพท์จาก คุณวิชิต ธรรมสุขุม โทรมาปรึกษาเรื่องไม่สามารถไปจดทะเบียนสมรสกับภรรยาได้ โดยคุณวิชิตเคยโพสคำถามเอาไว้ใน เวปบอร์ด archanwell.org
วันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลา 14.30 น. 
 

ปัญหา   
1 ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้

2 คุณวิชิต ไม่สามารถ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของภรรยา ซึ่งขณะนี้กำลังตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2   

3 คุณวิชิต ไม่สามารถ เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของบุตร คนแรกได้

  
  
ข้อเท็จจริง
  
  
คุณวิชิต ธรรมสุขุม
ถือบัตรประชาชน ประกอบอาชีพข้าราชการ อยู่ที่จังหวัดเชียงราย
  
  
คุณแสงทิพย์ ฟองคำ ภรรยา
  
ถือบัตร ประจำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง
  
รายละเอียดตามบัตร
  
     เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2537
  
รายละเอียดจากที่สอบถามเบื้องต้น
  
     ภรรยาเกิดจากบิดามารดา ชาติพันธุ์ ไทยใหญ่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2527 
  
     บิดา เกิดที่ประเทศไทย บ้านผาแตก ยื่นคำร้องที่แม่สาย
     
ข้อแนะนำ
  
1 ให้คุณวิชิตทำประวัติภรรยา มาโดยละเอียดตามแบบฟอร์ที่แนบมาพร้อมกับอีเมลฉบับนี้
  
2 ส่งบทความที่อ.พันธุ์ทิพย์
เขียนให้กับสาละวินโพส เรื่อง สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคนชายขอบถือบัตรสีส้ม  
กรณีของนางสาวหันลานแห่งสังขละบุรี ให้อ่าน
     
ผู้บันทึก
  
รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา