โรงเรียนของเรา ได้จัดทำโครงการ อบรมพัฒนาจิตขึ้น โดยเน้นทุกกลุ่มเป้าหมายคือ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

Img_0018

Img_0045

Img_0113

 ............. วิธีการฝึกพัฒนาจิตที่ข้าพเจ้าได้นำมาใช้ในการเรียนการสอน คือ

1. ท่าเตรียม จะยืนหรือนั่งก็ได้ ไม่จำกัดสถานที่

2. นิ่ง และปล่อยมือไว้ข้างลำตัว ไม่เกร็ง

3. หลับตาลงช้า ๆ สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ และผ่อนลมหายใจออกเบาๆ

4. กำหนดลมหายใจไว้ที่หน้าอกบริเวณลิ้นปี่

5. สั่งดูจิตพร้อมกันเป็นเวลา 2-5 นาที ทุกคนก็จะนิ่ง

Picture+002 Picture+049

Dsc01717

Dsc01718 Dsc01724

 

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากผลของกรพัฒนาจิตคือ

1. ความดื้อ ความซนของนักเรียนจะลดลง

2. เด็กนักเรียนจะไม่พูดหรือคุยกันขณะที่ครูสอน

 3. เด็กนักเรียนมีสมาธิการเรียนมากยิ่งขึ้น

4. นักเรียนเรียนด้วยความตั้งใจและทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

 5. ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น