ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

Usernamehpc8_ns
สมาชิกเลขที่13991
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 ศูนย์อนามัยที่ 8 เป็นหน่วยงานด้านวิชาการในสังกัดกรมอนามัย ตั้งอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์  รับผิดชอบจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และกำแพงเพชร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://203.157.64.28:81/index.php?SUBORG_ID=31 ขุมทรัพความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข