เนื่องในเทศกาลออกพรรษา

                ยามเมื่อออกพรรษาพวกเรามาแข่งเรือยาว  แลดูหนุ่ม ๆสาว ๆ เป็นแถวเหยียดยาวตามริมฝั่งโขง...ช่วงเทศกาลออกพรรษาผมคิดถึงประเพณีทางภาคอิสาน...

              โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครับ...เช่น  ชมบั้งไฟพญานาค...การแข่งเรือยาว...ไหลเรือไฟที่เมืองนครพนม...เป็นต้น...ฮา ๆ เอิก ๆ 

                    ผมเคยแอบไปเที่ยวชมการแข่งเรือคือหลบสมภารวัดไปเที่ยว ขณะผมเป็นสามเณรน้อย ๆ...ไปนั่งอยู่ริมท่าน้ำดูเรือแข่งตามคุ้มวัดต่าง ๆของ อ. ท่าอุเทนครับ

               ผมพิจารณาดูตอนนี้...แล้วเกิดความชื่นชมคนโบราณที่คิดจัดประเพณีเหล่านี้ขึ้นมา...อาจเพื่อขอบคุณบูชาแม่น้ำ...สร้างความสามัคคีของกลุ่มชน...ผูกกิจกรรมเข้ากับสิ่งแวดล้อม...

                   เพื่อถักทอสายใยคล้องจิตใจคนให้เชื่อมโยงต่อกัน...ด้วยความรู้รักและสามัคคีที่มีให้แก่กัน...จึงทำให้โลกนี้น่าอยู่อาศัยครับผม  หรือคุณมีความเห็นเป็นอย่างไร...