เมื่อวานผมไปคุมสอบอยู่ชั้น 5 ของอาคารชีววิทยา มองเห็นวิวสวยๆ ก็อดจะถ่ายมาฝากท่านทั้งหลายไม่ได้ครับ

   ภาพแรก เป็นภาพลานกว้างที่มีน้ำขัง บริเวณด้านติดถนนของกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ครับ เลยหมู่แมกไม้ไกลออกไปหน่อยก็เป็นสระน้ำ และเราก็จะมองเห็นก้อนเมฆในฤดูฝน ในท้องฟ้าสีคราม

ลานกว้างบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์
 

      ส่วนภาพต่อมาก็ยังเป็น View เดิม แต่มุมมองจะกว้างขึ้น เห็นถนนชัดเจนขึ้นครับ

ลานกว้างในกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
 

    ส่วนภาพสุดท้าย เป็นภาพ Zoom ของกลุ่มอาคารที่อยู่ไกลออกไป ของคณะพยาบาลและสหเวชศาสตร์ ซึ่งด้านหลังก็จะเป็นอาคารหอพักของบุคลากรสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับ

ภาพ Zoom กลุ่มอาคาร (ทันตะ) สหเวชและพยาบาลศาสตร์