ต่อจากบันทึกที่แล้วครับ

ปุจฉาวิสัชณาธรรม พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี


คำถามข้อแรก

ทำไมท่านจึงถูกตั้งฉายาว่าพระไฮโซ ท่านตั้งใจสอนแต่คนไฮโซหรือ

ผมเพิ่งทราบจากรายการนี้เช่นกันที่ท่านถูกตั้งฉายาอย่างนี้ ท่านตอบได้น่าสนใจดังนี้ครับ เนื่องด้วยกลุ่มคนไฮโซเพียงหยิบมือเดียวนั้นหากไม่มีธรรมะไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้ว จะสามารถก่อความเสียหายร้ายแรงได้ต่อคนรอบข้าง ต่อประเทศชาติและต่อโลก ดังนั้นท่านจึงเน้นในคนกลุ่มนี้ได้สัมผัสธรรมะ แต่ก็ไม่ใช่ท่านจะทิ้งคนที่โลโซ เพราะพระจะต้องสอนได้ทั่วบุคคลไม่ว่ายากดีมีจนเช่นไร (รายละเอียดมากกว่านี้ครับแต่จะซ้ำกับข้อหลังๆ ผมขอยกยอดไปข้อหลังแทน)  


คำถามข้อสอง

ทำไมพระท่านหนีสบายไปอยู่ฝ่ายเดียว ปล่อยให้ชาวโลกเป็นทุกข์

คุณสัญญาอธิบายเพิ่มว่า หากพระมุ่งไปสู่นิพพานแล้ว ท่านก็ไปสบายอยู่ลำพัง เวลาบ้านเมืองเดือนร้อนวุ่นวาย ท่านก็ปลอดภัยอยู่ฝ่ายเดียว

พระมหาวุฒิชัยท่านตอบดังนี้ครับ
ที่คุณสัญญาพูดนั้นหมายถึงเช่นนี้หรือไม่ คือ ปัจจัยอาหารมีคนตักบาตรให้พระ ปัจจัยอื่นๆ มีคนถวายทานแก่พระ ส่วนเวลาชาวบ้านเดือดร้อนพระท่านไม่ยุ่งเกี่ยว พระมีแต่รับข้างเดียวใช่ไหม...

คนย่อมมีกิจธุระของตน พระมีกิจธุระของพระเช่นกัน พระมีหน้าที่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ตอบว่าไม่ แต่พระมีหน้าที่สอนคนที่อยู่ในการเมืองให้มีธรรมะ หากนักการเมืองมีธรรมแล้ว ประชาชนจะเดือดร้อนหรือไม่ หากนักการเมืองไม่มีธรรมประชาชนจะเป็นอย่างไร ท่านยังเสนอแนะให้นักการเมืองให้มีการเชิญไปรับธรรมะด้วยซึ่งผมฟังแล้วน่าสนใจมาก ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองครับ คนทุกคนควรจะมีการเข้ารับฟังธรรมะบ้างตามแต่ความสามารถของตนที่จะเข้าถึง  


คำถามข้อสาม

คนเราตายแล้วไปไหน/ ผีมีจริงหรือไม่

คำถามข้อนี้ตอบยาวมากครับข้อติดไว้ก่อนนะครับ