วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่พ่อบ้านครูอ้อยอยู่บ้าน และได้ช่วยเก็บภาพสวยงามในโอกาสวันออกพรรษาด้วย  จึงมานำเสนอให้ดูทั่วกัน  ภาพนั้นคือ  ภาพพระจันทร์เต็มดวง 

นอกจากนั้นยังมาเล่นกล้องด้วยการถ่ายรูปครูอ้อยนั่งโพสต์ลงในบันทึก  รวมทั้งปรับแต่งการใช้กล้องให้ใหม่ด้วย  เช่น  การตั้งโปรแกรมวันที่  การใช้สาย USB  ที่ถ่ายเทรูปลงในโปรแกรม NERO 

วันนี้รู้สึกว่า  ครูอ้อยได้เรียนรู้เทคนิคของคอมพิวเตอร์หลายเรื่อง  ตั้งแต่การลงรูปภาพใน HTML  ใช้ในการโพสต์  โดยคุณไมโต

การใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยพ่อบ้านของครูอ้อย

ต่อจากนี้ไป  การรายงานผลการปฏิบัติงานต่างๆจะเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีความรวดเร็ว  ทันสมัย  ทันต่อเหตุการณ์

ครูอ้อย  รายงาน