กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท (ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law4&lawCode=%bb03&lawID=%bb03-20-2541-a002


2. พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

รายละเอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%ca38&lawID=%ca38-20-9999-update

3. พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%c506&lawID=%c506-20-2537-002

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business law

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า

หมายเลขบันทึก: 53749, เขียน: 07 Oct 2006 @ 22:18 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 09:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)