หลายครั้งที่เราได้ "ทำวิจัย"

มีอีกหลาย ๆ ครั้งที่เราเข้าไปศึกษา "บริบทชุมชน"

ในการทำวิจัยและการศึกษาบริบทชุมชนนั้น ทำให้เราได้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ หรือสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นการวิจัยและชุมชนนั้นได้

แต่จะมีสักกี่ครั้งที่เราได้วิจัยเพื่อศึกษา "บริบทชีวิต"

เรื่องเล่า (Story telling) ต่าง ๆ ความเป็นมาของครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดและกำเนิดมาเป็นตัวเรา จนทำให้เรามีเราและเป็นเรา รวมถึงเป็นครอบครัวของเราในวันนี้

เก้าอี้ทุกตัว หญ้าทุกต้น หลอดไฟทุกดวง อิฐทุกก้อนที่อยู่ในบ้านเรา และอยู่รอบบ้านเรา

ข้าวทุกเม็ดที่เราได้กิน น้ำทุกหยดที่เราได้ดื่ม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบริบทชีวิตที่น่าศึกษาและจำเป็นต้องศึกษา

เมื่อเราศึกษาบริบทชุมชนได้ จะยากเย็นอะไรกับการศึกษา "บริบทชีวิต"

เพราะชีวิตคือชีวิต บริบทชีวิตก็คือบริบทของตัวเรา

ในชีวิตของทุก ๆ ชีวิต มีสรรพสิ่งเรียงร้อย ถักทอ ผสม ประสาน จนทำให้ชีวิตก้าวเดินต่อไปได้อย่างไม่หยุดนิ่ง

และการเรียนรู้บริบทชีวิตของตนเองก็เป็นการก้าวเดินเพื่อการเรียนรู้อีกก้าวหนึ่งที่สำคัญสำหรับทุก ๆ ชีวิต

อย่าลืมเรียนรู้บริบทชีวิตกันนะครับ