ปลงภูเขาถูกขุดไปใกล้จะหมดเต็มทีครับท่าน(ปรง)

                    9 

คลิกเพื่อทราบ


บริเวณรอบๆครับ

เมื่อยี่สิบปีก่อน จำได้ว่ามีต้นจันผาเยอะมากๆ อีกทั้งมีต้นปรงภูเขาอยู่อีกจำนวนไม่น้อยครับ แต่ตอนนี้แทบไม่เหลือให้เห็นครับ ทั้งที่บริเวณนี้เป็นเขตวนอุทยาน แต่ก็มีผู้ลักลอบเขามาขุดต้นไม้ไปจำหน่าย  คงค่อยๆหมดไป โดยส่วนตัว ท่านผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ได้เห็นความสำคัญในการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ จึงได้ส่งทีมงานเข้าศึกษาและสนองโครงการพระราชดำริฯ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จึงพยายามทำพิกัดและหาแนวทางที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไปครับผม  


ใกล้วัดเขาทำเทียม อู่ทอง สุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (3)

เช่นกันกับที่หาดใหญ่ค่ะ ภูเขาหายไปเป็นลูกๆ ค่ะ ที่เห็นในภาพคืออีกลูกที่กำลังจะหายไปค่ะ เพื่อมารองรับการเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อหนีน้ำท่วมในตัวเมืองค่ะ เหมือนเป็นการแก้ปัญหาไปรายทางบนความไม่รู้ของคน


ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์ และอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ควรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน...

ครับท่านครับ ต้องช่วยกันครับผม