อาจารย์ beeman สงสัยว่า ทำไมข้อคิดเห็นบางอันมีสีที่แตกต่างจากอันอื่นๆ ดังในรูป

คำเฉลยก็คือ ถ้าเจ้าของบล็อกเข้าระบบก่อนแล้ว เมื่อมีการต่อยอดแสดงข้อคิดเห็นกลับไปยังข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ท่านอื่นฝากไว้ ระบบจะแสดงสีสรรที่แตกต่างเฉพาะออกมาให้

- เพื่อเป็นการแสดงให้ผู้อ่านเห็นได้ชัดว่าเจ้าของบล็อกเข้ามาต่อยอดข้อคิดเห็นไว้หรือยัง

- อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเจ้าของบล็อกให้มีมากยิ่งขึ้นค่ะ

- ยังเป็นการป้องกันการสวมรอยการใช้ชื่อเหมือนอีกด้วยค่ะ (ระบบการจัดการความรู้ของ GotoKnow จะเปิดโอกาสให้ท่านอื่นแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรีแม้ยังไม่มีการ login เข้าระบบ)

- และเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social network) ซึ่งเราจะแสดงให้เห็นความปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ใน GotoKnow ในโอกาสต่อไปค่ะ

เน้นว่าต้องทำการเข้าระบบก่อนนะค่ะ !!!