ไม่ได้เข้ามา gotoknow มาตั้งนาน พยายามเข้าหลายครั้งในที่สุดก็สำเร็จ

งานทำค่ายอาสาพัฒนาชนบท เป็นงานที่เรารักและชอบ

และเป็นที่รวมคนที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน

แต่เมื่อแต่ละคนเรียนจบมหาวิทยาลัย ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไป

แต่ตอนนี้เรามีพื้นที่ให้ทุนคนมาเจอกันแล้วที่

 http://www.geocities.com/volunteerclubtu/

ใครสนใจว่า  ค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นอย่างไร ค่ายทำอย่างไร ประวัติการทำค่ายของประเทศไทย เข้าไปดูได้ครับ