วันนี้ ตอนใกล้ๆ บ่าย สังเกตเห็น ท้ายบันทึกที่มีข้อคิดเห็น จะมีกรอบข้อคิดเห็น 2 แบบ คือแบบที่เป็นสีขาว กับแบบที่เป็นสีฟ้า

   สงสัยอยู่สัก 1 นาที ก็เข้าใจ...จึงร้อง (ในใจ) ว่า "Eureka" (อ่านที่มาของคำนี้ได้ที่นี่ Link..)  เข้าใจว่าอย่างไร เข้าใจว่าอย่างนี้ครับ

  • กรอบข้อคิดเห็นที่เป็นสีขาวนั้น เป็นของบุคคลที่เข้ามาให้ข้อคิดเห็นในบันทึกของเราครับ
  • ส่วนกรอบข้อคิดเห็นที่เป็นสีฟ้านั้น เป็นของเจ้าของบันทึกที่ไปตอบข้อคิดเห็นของคนที่เข้ามาเยี่ยมครับ
  • ไม่ทราบว่าความเข้าใจของผมจะถูกหรือไม่...เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับ...