ตามที่กระผมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันนี้ผมมีวิธีการรักษาความปลอดภัยในการปฎิบัติง่ายๆ เมื่อเจอเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารหรือบ้านเรือนต่างๆ ดังเอกสารที่ผมแนบมาครับวิธีการใช้ตู้ดับเพลิง