บันทีกนี้ผมลงช้าไปครับ สภาข้าราชการและลูกจ้างฯ มน. ได้มีการประชุมกันครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีวาระพิจารณาเรื่อง การเข้าร่วมจัดงานวันเกษียณอายุกับมหาวิทยาลัย 

      ที่ประชุมได้มีการพูดถึงบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียณในปีนี้ ซึ่งมีรายชื่อคุณอำพร อ่ำอยู่ ด้วย แต่ความจริงคุณอำพร ยังไม่ได้เกษียณในปีนี้ แต่เนื่องจากประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ขณะขับรถจักรยานยนต์เพื่อไปปฏิบัติงานตามปกติ จึงตัดสินใจลาออกจากลูกจ้างประจำ  เพราะคิดว่าตัวเองไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ของตัวเองแต่อย่างใด 

      ประธานสภาข้าราชการฯ มน. (คุณจรัญ  ฟุ้งเกียรติคุณ) จึงได้เชิญชวนคณะกรรมการฯ มีคุณธงชัย (รองประธานฯ) คุณประยูร (รองประธาน) คุณสุรีย์  (คณะพยาบาลฯ) คุณธีระพงษ์ (สภาอาจารย์) และผมไปเยี่ยมให้กำลังใจคุณอำพร ที่บ้าน โดยคุณธงชัย ได้โทรมาขอยืมรถตู้ที่คณะสหเวชฯ ผมได้ขออนุญาตท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ท่านอนุญาตให้นำรถตู้ไปเยี่ยมได้ 

        ระหว่างทางที่ไปได้แวะซื้อของเยี่ยมให้คุณอำพร ที่ห้างแม็คโค และตรงไปที่บ้านคุณอำพร ซึ่งใช้เวลาสอบถามบ้านหาบ้านของคุณอำพร เพราะไม่แน่ใจว่าอยู่บริเวณไหน สอบถามหาไปจนเจอบ้านคุณอำพร

         คุณอำพร นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านชั้นล่าง  ผมเห็นแววตาของคุณอำพรเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เห็นบุคลากรของมน. มาเยี่ยมและให้กำลังใจ หลายคนพูดให้กำลังใจคุณอำพร และได้มอบของเยี่ยมให้กับคุณอำพรคุณจรัญ (ประธานสภาฯ) ได้มอบของเยี่ยมเป็นกำลังใจให้คุณอำพร

         ผมรู้สึกตื้นตันไปด้วย ที่มีโอกาสได้ไปร่วมให้กำลังใจคุณอำพร      

                                                                                 บอย สหเวช
                                                                             6  ต.ค. 49