คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของรูปธรรม มีบทสรุปและนิยามที่ตายตัวต้องฝึกคิดฝึกทำบ่อยๆเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการคิดอย่างต่อเนื่องควรจะสอนในภาคเช้าดีกว่าภาคบ่ายเพราะสมองยังไม่ล้า ย่อมรับรู้ได้ดี สอนให้เหมาะกับศักยภาพของบุคคล สอนเป็นลำดับขั้นตอนไม่ข้ามเนื้อหา

        วันนี้ขอเสนอสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทิ้ง(ลงถังขยะ)นำเสนอเน้นเป็นสื่อคณิตศาสตร์อย่างง่าย  เช่น*********

        -สลิ๊ปเงินของบริการตู้ ATM นำมาประยุกต์ใช้ประกอบการสอนในเรื่องของการประมาณค่าจำนวนเต็ม  การบวกลบทศนิยม

        -สลากกินแบ่งรัฐบาล(ที่ไม่ถูกรางวัล)นำมาประกอบการสอนในเรื่องของการประมาณค่า

         ลองทำดูเถิดแล้วนักเรียนจะเกิดปัญญา