ขยายถนน ๔ เลน ๒ กม. และความร่วมมือจาก บ.ไทยพิพัฒน์


ขอขยายถนน 4 เลน 2 กิโลเมตร

        ในห้วงเวลาที่บริษัทไทยพิพัฒน์กรุยทางทำถนนบดอัดดินพื้นฐานหน้าอำเภอและบริเวณตลาดนายอำเภอสมหมายได้สอบถามช่างบริษัทว่าบริเวณชุมชนในตลาดและอำเภอจะกว้างกี่เลนทราบว่า จะทำเพียง 2 เลนเท่านั้น ตามแบบแปลนของสัญญากรมทางหลวงถ้าจะเพิ่มเติมแก้ไขสัญญาอย่างไร ขึ้นกับกรมทางหลวง ถ้าแก้ไขเพิ่มแบบก็จะต้องมีการเพิ่มวงเงิน นายอำเภอสมหมายเห็นว่าเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ ความในใจอยากได้ถนน 4 เลนหน้าที่ว่าการอำเภอ และในบริเวณตลาด หากต่อไปภายหน้าชุมชนหนาแน่นขึ้นจะเวนคืนที่ดินได้ยากจะเกิดปัญหาการจราจร เพราะถนนแคบ 2 เลนประกอบกับน้องชายลูกพี่ลูกน้องเคยเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ วัดเดียวกันชื่อคุณทองสุก  แย้มเกตุ จบวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบอาชีพส่วนตัว ขณะนั้นรับเหมาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลศูนย์อนามัยแม่และเด็กนครสวรรค์คุณทองสุกแนะนำว่ามีเพื่อน ชื่อ นายเศกศักดิ์ วัฒนสุขชัย เป็นวิศวกร ระดับ 5ในกรมทางหลวง ออกแบบก่อสร้างทางหนองบัว-ชุมแสงอยู่พอดี

         จึงเดินทางตามคำแนะนำไปพบและปรึกษาหารือกับนายช่างวิศวกรผู้ออกแบบได้รับคำแนะนำให้ทางนายอำเภอสมหมายช่วยสำรวจข้อมูลเบื้องต้น เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะแก้ไขเพิ่มเติมแบบให้ตามความต้องการ แต่ไม่เกิน 2 กิโลเมตร และขอให้วัดอย่างละเอียด โดยยึดหลักกิโลเมตรเป็นจุดยึดโยง ให้สำรวจว่าจุดใดควรใส่ท่อลอดข้ามถนน ส่วนด้านริมถนนจุดใดควรสร้างรางน้ำรูปตัววี หรือเป็นท่อปิดมีทางข้ามริมทาง เมื่อได้ข้อมูลรายละเอียดแล้ว ทำหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถึงอธิบดีกรมทางหลวงจะรีบดำเนินการแก้ไขแบบแปลนและเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญาให้ต่อไป

          เมื่อเดินทางกลับมาถึงอำเภอแล้ว นายอำเภอสมหมายจึงให้ลูกจ้างสุขาภิบาลที่ทำงานอยู่บนสำนักงาน 2 คน
ไปยืมตลับวัดระยะจากสำนักงานที่ดินอำเภอมา ออกไปวัดระยะจุดต่างๆ ที่ต้องวางท่อลอดถนน รางเปิดรูปตัววี และท่อรางระบายน้ำริมทางแบบปิดในบริเวณชุมชน ได้ข้อมูลแล้วรีบทำหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถึงอธิบดีกรมทางหลวงด้วยตนเอง  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นคือ ท่านสนอง รอดโพธิ์ทอง ทราบรีบลงนามให้ทันที
นายอำเภอสมหมายนำส่งถึงวิศวกรด้วยตนเอง วิศวกรผู้ออกแบบแก้ไขแบบและเพิ่มเติมสัญญาทันเหตุการณ์ เพิ่มเติมงบประมาณเข้าไปอีก 2 ล้านบาท ตกกิโลเมตรละ 1 ล้านบาท ไม่ถูกไม่แพง ชาวอำเภอหนองบัวจึงได้ถนน 4 เลน ตั้งแต่ทางแยกถนนหนองบัว-ท่าตะโก เริ่มบริเวณใกล้โรงเรียนมัธยมหนองบัวไปจนถึงที่ที่การไปรษณีย์หนองบัว เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 เป็นต้นมา ส่วนที่ขยาย 4 เลนจากแยกถนนหนองบัว-ท่าตะโก ออกมาถึง 4 แยก ถนนเขาทราย-ตากฟ้านั้นขยายภายหลัง

          นับว่าโชคดีที่น้องชายมีเพื่อนเป็นวิศวกรผู้ออกแบบสร้างทางสายหนองบัว-ชุมแสง มิฉะนั้นคงไม่มีโอกาสมีถนน 4 เลน ในขณะนั้นแน่ๆ แต่ก็ยังมีปัญหามาอีกเล็กน้อย เมื่อขยาย 4 เลนแล้วก็ต้องเวนคืนที่ดินในตลาดเพิ่มอีก มีผู้เดือดร้อนร้องเรียน ฯพณฯ สวัสดิ์ คำประกอบแต่เมื่อท่านทราบว่านายอำเภอสมหมายเป็นผู้วิ่งเต้นให้ได้เพิ่มเป็น 4 เลน เพื่อความเจริญและเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในอนาคต ท่านจึงนิ่งเฉยหรือรับเรื่องแต่ไม่ดำเนินการให้

          30  ปี  นับแต่นั้นมาอุบัติเหตุทางการจราจรในเขตชุมชนตลาดหนองบัวจึงไม่เกิดขึ้นบ่อยนัก ทั้งที่มีรถอีแต๋นมาก เพราะอำเภอหนองบัวมีถนน 4 เลนไว้แก้ปัญหาการจราจรมานานแล้วจะบอกให้

วิเคราะห์เชิงอรรถ
            ผู้ปกครองต้องคิดมองเห็นปัญหาล่วงหน้าเป็น 10-20 ปี ไม่ใช่คิดแก้ปัญหาปัจจุบัน แต่ถ้าคิดคนอื่นตามความคิดไม่ทันหรือไม่ทำความเข้าใจเสียก่อน มักจะถูกต่อต้าน ถูกตำหนิ หรือทำงานปิดทองหลังพระ เมื่อประสบเหตุการณ์จริงที่เวลาผ่านไป 20 ปี เขาจึงชมว่ามีความคิดดี


ความร่วมมือจากบริษัทไทยพิพัฒน์

            การก่อสร้างถนนจำเป็นต้องใช้หินลูกรัง และหินภูเขาขนาดต่างๆ ทางบริษัทไทยพิพัฒน์ ได้มาตั้งโรงโม่หินชั่วคราว และซื้อลูกรังจากบ่อลูกรังเอกชน ถือโอกาสมาทำความรู้จักและเยี่ยมคารวะนายอำเภอผู้ปกครองท้องที่
พร้อมขอรับความสะดวกในการทำงาน แล้วแต่นายอำเภอจะเห็นสมควรประการใด ขอได้โปรดพิจารณา

            นายอำเภอสมหมายแจ้งให้ทราบว่าทางอำเภอไม่รบกวน และไม่ต้องการทรัพย์สินเงินทองหรืออื่นใด นอกจากความร่วมมือสนับสนุนของบริษัท คือ หากบริษัทว่างหรือหยุดงาน หรือนอกเวลาทำงานของบริษัท ในบางโอกาสที่จะเป็นไปได้ ขอรบกวนยืมเครื่องมือจักรกล มาพัฒนาถนนหนทาง ในบริเวณใกล้เคียงกับเครื่องจักรกล
กำลังทำงานหรือพักงานอยู่ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว”

            บริษัทตอบรับยินดีให้ความร่วมมือ

           ต้องขอขอบคุณและชมเชยว่าบริษัทไทยพิพัฒน์ได้ให้ความร่วมมือกับทางอำเภอหนองบัวเป็นอย่างดี
ไม่เฉพาะรถเกรดเดอร์ รถบดล้อยาง หรือรถบดล้อเหล็กเท่านั้นแม้แต่ดินลูกรังทางบริษัทยังได้อนุเคราะห์ให้ตามคำร้องขอทุกครั้ง บางครั้งเลิกงานในช่วงเย็นแล้ว ทางบริษัทยังไปทำนอกเวลาให้ในเวลากลางคืนก็มีในห้วงที่บริษัทไทยพิพัฒน์ทำงานก่อสร้างถนนสายหนองบัว-ชุมแสง ในระหว่างปี พ.ศ.2525-2526 ได้ช่วยพัฒนาถนนให้ดังนี้

ปรับปรุงถนนแยกจากถนนสายหนองบัว-ชุมแสง
เข้าหมู่บ้าน
ดังต่อไปนี้

            1.  ถนนสายบ้านหนองแก้ว  ตำบลห้วยใหญ่

             2.  ถนนบ้านจิกใหญ่  ตำบลห้วยร่วม

             3.  ถนนบ้านห้วยถั่วใต้  ตำบลห้วยถั่วใต้

             4.  ถนนบ้านสระงาม  ตำบลห้วยใหญ่

- ปรับปรุงถนนในชุมชนตำบลหนองกลับ

             1.  ขยายถนนบ้านเนินขวางหมู่ที่ 11 ตำบลหนองกลับ กว้าง 7 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร

             2.  ขยายถนนบ้านโคกขี้เหล็กหมู่ที่  3 ตำบลหนองกลับ กว้าง 8 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร

            3.  สร้างถนนเชื่อมตำบลหนองบัวกับตำบลหนองกลับในชุมชนอำเภอถนนกว้าง 8 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร

            4.  ถนนซอย หมู่ที่ 18 ตำบลหนองกลับ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

            5.  เปิดและขยายถนนข้างสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองบัวติดบ้านแขกฆ่าวัวไปถึงบ้านกำนันแหวน กว้าง 8
เมตร ยาว 1 กิโลเมตร และได้ให้ชื่อถนนว่า  ถนนฉัตรทอง เพื่อเป็นเกียรติแก่นายสมหมาย  ฉัตรทอง นายอำเภอหนองบัว

            6.  สร้างถนนเป็นคันกั้นน้ำ ผ่านทุ่งนาในท้องที่ตำบลหนองกลับ กว้าง 6 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร  ให้ชื่อถนนว่า ถนนวาปีปทุมรักษ์

            7.  สร้างถนนในหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร

            8.  เปิดขยายถนนเก่าสายโคกขี้เหล็กมาวัดหนองกลับจากเดิมกว้าง 4 เมตร เป็น 8 เมตร ยาว 250 เมตร

            9.  ถนนสายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกลับกว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร (ผ่านยุ้งข้าว นายฉัน  ต้องย้ายยุ้งข้าวโดยแรงงานประชาชนช่วยเหลือ

-ปรับปรุงสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอำเภอใช้ดินจากเกาะลอยโดยการขุดลอกของ ร.พ.ช. บริษัทไทยพิพัฒน์ได้ใช้เครื่องจักรเกรดบดอัดเรียบและทำการปลูกหญ้าแพรกโดยนักเรียนโรงเรียนมัธยมหนองบัว

- เสริมงานดินและลงลูกรังบดอัดถนนสายข้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรงมาหน้าสำนักงานที่ดินอำเภอเป็นถนนสร้างใหม่ เดิมทีไม่มี เมื่อมีการก่อสร้างอาคาร รพ.หนองบัวครั้งแรกก่อนย้ายไปที่ใหม่และมอบให้เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนั้นสนามหน้าอาเภอกับ สนามหน้า สภ.หนองบัวเป็นสนามเชื่อมติดต่อกันเมื่อสร้างอาคารกลางสนามแล้วจึงเปิดถนนเข้าอำเภออีกสายเป้นทางเข้าด้านตะวันออก

     สรุปผลงานของไทยพิพัฒน์ที่สร้างผลงานให้อำเภอหนองบัวเป็นพิเศษ ขณะนั้นมีมูลค่าบวกน้ำใจแล้ว

มากกว่า ๕ ล้านบาท

 วิเคราะห์เชิงอรรถ
          นักปกครองหากใจกว้าง ไม่คิดผลประโยชน์ หรืออามิสอาจทำงานให้เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากเพราะมีความจริงใจ ใจนักเลงบริษัทจึงให้ความร่วมมือเต็มที่ทุกอย่างซึ่งบริษัทจะไม่ให้ก็ได้ ไม่มีอำนาจใดบังคับเขาได้ ผลประโยชน์จึงเกิดขึ้นแก่ส่วนรวม
หมายเลขบันทึก: 534354เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2013 12:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 เมษายน 2013 12:31 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแบ่งปัน

ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการในงานงิ้วหนองบัวกับดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ โดยนำข้อมูลจากเวทีคหนองบัวไปจัดแสดง
ในงานวันหนึ่งมีอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองบัว คือนายธวัช อังศุธรรม มาชมนิทรรศการ แล้วนำภาพเก่ามาให้ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ ถ่ายก็อปปี้ไปเผยแพร่ที่เวทีคนหนองบัว

ภาพเก่านั้นเจ้าของระบุว่าถ่ายปี ๒๕๒๙  ในปีดังกล่าวนั้น จากข้อมูลของนายอำเภอสมหมาย ฉัตรทอง ในบันทึกข้างบนนี้ ก็คงมีการขยายถนนเป็น ๔ เลนแล้ว ชมภาพเก่า กับปัจจุบัน ที่ถ่ายในบริเวณเดียวกัน แต่ห่างกันเกือบสามทศวรรษ จะได้เห็นพัฒนาการหนองบัวในแต่ละยุค

                          
                          

"สภาพของหนองบัวในบริเวณเดียวกันแต่ห่างกัน ๒๔ ปีโดยภาพบนถ่ายเมื่อปี ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาและภาพล่างเป็นภาพที่บันทึกได้เมื่อฤดูฝนปี ๒๕๒๙ รถเมล์สายหนองบัว-ชุมแสงของหนองบัวมีอยู่ด้วยกัน ๒ สาย คือรถเมล์แดงกับรถเมล์เขียว คนท้องถิ่นเรียกรถเมล์เขียวว่ารถเจ๊กไถ่ เรียกรถเมล์แดงว่ารถฮั้งคีม" (ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ มีนาคม ๒๕๕๔)

                          

"ริมถนนด้านขวามือของผู้ชม เป็นพื้นที่ตรงข้ามด้านหน้าวัดหลวงพ่ออ๋อย หรือวัดหนองกลับ หรือวัดหลวงพ่อเดิม ในอดีตนั้นเป็นพื้นที่ป่าช้า ในช่วงเทศกาลงานประจำปีจึงจะถางพื้นที่เป็นที่ฉายหนัง ตั้งเวทีดนตรี และจัดมหรสพต่างๆ นอกนั้นก็จะปล่อยรกร้างเป็นทุ่งเลี้ยงวัวควาย ปัจจุบันนี้เป็นอาคารพาณิชย์ ธนาคาร ร้านสะดวกซื้อ 7- eleven"(ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ พ.ศ. ๒๕๕๔)

จากบันทึกของดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ เรื่อง Nong Bua Pictorial : ๔. ภาพอดีตหนองบัว เมื่อ ๒๐ ปีก่อน
ที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/433437

ขอบคุณข้อมูลมากๆๆเลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี