• เราๆ ท่านๆ คงจะพบเห็นคนรอบข้างเป็นมะเร็งกันบ้างไม่มากก็น้อย สัปดาห์ก่อนผู้เขียนไปสอนที่วิทยาลัยพยาบาลแห่งหนึ่ง

คุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน 3 คนจาก 72 คนเป็นมะเร็งปอด มะเร็งถุงน้ำดี และมะเร็งหลังโพรงจมูก นับว่า นักเรียนห้องนี้มีญาติเป็นมะเร็งกันไม่น้อยเลย

    (1). ไม่สูบบุหรี่ :           

  <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify">บุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด นอกจากนั้นน้ำมันดิน (tar) ในบุหรี่จะเข้าไปจับผนังทางเดินหายใจ ทำให้สารก่อมะเร็งในอากาศจับกับผนังทางเดินหายใจได้มากขึ้น</div></li></ul>คนที่สูบบุหรี่ หรือหายใจควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบเข้าไปจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด หลอดอาหาร กล่องเสียง ช่องปาก กระเพาะปัสสาวะ ไต ตับอ่อน ปากมดลูก กระเพาะอาหาร และมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด AML เพิ่มขึ้น <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-indent: 0cm; text-align: justify"> คนที่สูบซิการ์ หรือสูบไปป์(กล้องยาสูบ)จะมีความเสี่ยงมะเร็งปอด กล่องเสียง หลอดอาหาร และช่องปากเพิ่มขึ้น </div></li></ul><p>ส่วนคนที่ชอบเคี้ยวยาสูบจะเสี่ยงมะเร็งช่องปาก กระพุ้งแก้ม และเหงือกเพิ่มขึ้น</p><p>    (2). อาหารสุขภาพ:       </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> มะเร็งประมาณ 30% หรือ 1 ใน 3 มีความสัมพันธ์กับอาหาร และโรคอ้วน สมาคมโรคมะเร็งอเมริกันแนะนำให้กินอาหารจากพืชให้มากขึ้น ลดอาหารจากสัตว์ลง </div></li></ul>อาหารสุขภาพควรเริ่มด้วยธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ฯลฯ เพิ่มอาหารจากถั่ว ถั่วเหลือง กินผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยวันละ 5 ทัพพี <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> ผักตระกูลกะหล่ำ (cruciferous) เช่น บร็อคโคลี กะหล่ำ ฯลฯ อาจช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่ได้ </div></li></ul>อาหารไขมันสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก และมดลูก ควรลดไขมันในอาหารลง โดยเฉพาะไขมันสัตว์ <p style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoBodyTextIndent">    (3). งดเหล้า:               </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> แอลกอฮอล์(เหล้า เบียร์ ไวน์…)มีความสัมพันธ์กับมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งช่องปาก หลอดอาหาร ฯลฯ การงดเหล้าจะดีที่สุด </div></li></ul><p>ถ้างดไม่ได้… ควรจำกัดปริมาณ ผู้ชายไม่ควรเกินวันละ 2 ดริ๊งค์ (1 drink ประมาณเบียร์แบบอ่อน 1 กระป๋อง) ผู้หญิงไม่ควรดื่มเกินวันละ 1 ดริ๊งค์</p><p>    (4). ควบคุมน้ำหนัก:       </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> โรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมาก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก มดลูก รังไข่ และเต้านม </div></li></ul><p>การควบคุมน้ำหนักที่ดีควรเน้นทั้งการควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นประจำอาจลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านม และลำไส้ใหญ่ได้ จึงควรออกกำลังอย่างน้อยวันละ 30 นาที</p><p>    (5). เลี่ยงแดด:              </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> แดดมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนัง จึงควรเลี่ยงแดดในช่วง 10.00-16.00 น. พยายามอยู่ในที่ร่มในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่เด็ก </div></li></ul><p>ถ้าจำเป็นต้องออกไปอยู่กลางแดด… ควรสวมเสื้อผ้าปกปิด ใช้ยากันแดดที่มีค่า SPF 15 ขึ้นไป</p><p>    (6). วัคซีน:                   </p><ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> วัคซีนที่มีส่วนช่วยป้องกันมะเร็งที่สำคัญได้แก่ วัคซีนตับอักเสบบี และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) </div></li></ul>วัคซีนตับอักเสบบีนิยมฉีดในเด็กแรกเกิด และผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บุคลากรสุขภาพบางสาขา ฯลฯ <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เป็นวัคซีนที่ออกใหม่ และนิยมฉีดในผู้หญิงวัยรุ่น </div></li></ul>   (7). พฤติกรรมเสี่ยง:          <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 12pt 0cm 0pt; text-align: justify"> พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ(ทำให้เสี่ยงมะเร็งตับ) ไวรัส HPV (ทำให้เสี่ยงมะเร็งปากมดลูก หรืออวัยวะเพศชาย) </div></li></ul><p>นอกจากนั้นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศยังทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HIV (เอดส์) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งทวารหนัก ปากมดลูก ตับ ต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งเส้นเลือด (Kaposi’s)ดอาหาร กล่องเสียง ช่องปาก กระเพาะปัสสาวะ ไต ตับอ่อน ปากมดลูก กระเพาะอาหาร และมะเร็งเม็ดเลือด</p><p>    แหล่งข้อมูล:                      </p><ul>

  •  ขอขอบคุณ > http://www.mayoclinic.com/health/cancer-prevention/CA00024 > October 4, 2006.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๔ ตุลาคม ๒๕๔๙ >
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.. ๒๕๔๙.
  • ยินดีให้ท่านผู้อ่านนำไปใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการค้าได้ครับ...
  • </ul>     เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: <ul><li><div class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt 18pt; text-indent: -18pt; tab-stops: list 18.0pt"> อ่านบ้านสาระ >>> http://gotoknow.org/blog/talk2u   </div></li></ul>