เมื่อวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ผ่านมา ดร.จันทวรรณและผมได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการ KM ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และผลการประชุมที่ผ่านมาได้ผลในหลายประเด็นด้วยกัน

ในเรื่องหนึ่งก็คือการที่ มอ. จะนำ KnowledgeVolution มาติดตั้งภายในองค์กร โดย share.psu.ac.th จะเป็น site ที่ให้บุคคลากรภายใน มอ. ใช้ และ learn.psu.ac.th จะเป็น site สำหรับนักศึกษา

เพื่อการติดตั้งและใช้งาน site ทั้งสองนี้ ดร.จันทวรรณและผมจะติดตั้งระบบและดูแลให้ใช้งานได้ไประยะหนึ่ง แล้ว ดร.จันทวรรณจะถ่ายงานไปยัง คุณเมตตา ในการดูแลชุมชน ส่วนงานของผมในเชิงเทคนิคนั้นก็จะถ่ายให้แก่ คุณวิภัทร ครับ

เราหวังว่าต้นแบบที่ มอ. ใช้นี้ ก็น่าจะเป็น best practice ให้หน่วยงานอื่นได้ใช้ด้วยครับ

คราวนี้เมื่อเราต้องมาคิดงบประมาณสำหรับการติดตั้งและใช้งาน KnowledgeVolution ใน มอ. เราก็มานึกกันว่าค่าใช้จ่ายอีกอย่างหนึ่งที่เราน่าจะใส่ในงบประมาณไว้ด้วยคือ "ค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม" ซึ่งให้หน่วยงานที่นำ KnowledgeVolution ไปใช้จ่ายไปยัง สคส.

KnowledgeVolution เป็นซอฟท์แวร์ open-source ครับ เป็นซอฟท์แวร์ที่ "ฟรี" อย่างปรัชญาของ open-source คือ "Free as in Freedom, not as in Free Beer" (กรุณาอ่านปรัชญา "The Free Software Definition" ของ Free Software Foundation ครับ)

 
คำว่า Free ในภาษาอังกฤษมีสองความหมายครับ อย่างที่ FSF ที่อธิบายนั่นละครับ

ดังนั้นค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมนั้น เราแนะนำให้ สคส. ในฐานะเจ้าของและผู้พัฒนานวัตกรรม คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้นำซอฟท์แวร์ไปใช้จ่ายรายปี ซึ่งจะจ่ายตาม "ความสมัครใจ" โดยให้ สคส. คิดเกณฑ์เป็นขั้นๆ ไปตั้งแต่ 0 บาท (ไม่ต้องจ่าย) จนถึง xxx,xxx บาท อาจจะตั้งเป็นชั้น Basic, Premium, Gold, Platinum ก็ได้

เพราะ สคส. ต้องมีต้นทุนในการพัฒนานวัตกรรมนี้ และเราเห็นสมควรว่าหน่วยงานที่มีกำลังทุนเพียงพอก็น่าจะได้ "แบ่งปัน" ค่าใช้จ่ายนี้กับ สคส.

แต่ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะจ่ายค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมากน้อยเท่าไหร่ก็ตาม ก็จะได้ซอฟท์แวร์ตัวเดียวกันไปใช้ คือ "ซอฟท์แวร์ล่าสุดและดีที่สุด" ที่เรามีนั้นเอง ตามความหมายของ "Freedom" ที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้อย่างเท่าเทียม ไม่ได้จำกัดที่งบประมาณ

สาเหตุที่หน่วยงานที่มีงบประมาณเพียงพอ "ควรจ่าย" ค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ สคส. ก็เพื่อให้หน่วยงานอื่นที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอจะได้ "ไม่ต้องจ่าย" ใช่แล้วครับ นั่นคือตามหมายของ "Freedom" อีกนั่นเอง เป็นการให้สิทธิ์ในการใช้จากผู้มีกำลังทรัพย์เหนือกว่าให้แก่ผู้ที่มีกำลังทรัพย์น้อยกว่าได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ดีเช่นเดียวกัน

ค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมนี้จ่ายที่ สคส. นะครับ ไม่ได้จ่ายที่เรา เราจะไม่รับค่าสนับสนุการพัฒนานวัตกรรมนี้เอง เพราะเราคงบริหารจัดการเองไม่ได้สะดวก และเสียเวลาของเราจากการทำสิ่งที่เราชอบทำ อันได้แก่การพัฒนาซอฟท์แวร์

ส่วน สคส. จะใช้ค่าสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทำอะไรบ้างนั้น ถ้า สคส. ได้รับเท่ากับทุนที่ สคส. ให้เรา ก็แน่นอนว่า KnowledgeVolution เลี้ยงตัวเองได้แล้ว โดย สคส. ให้ทุนเราได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ สคส. เอง ถ้าได้มากกว่าทุนที่ สคส. ให้เรา นั่นคือ KnowledgeVolution ก็จะเป็นโครงการที่ทำรายได้กลับให้แก่ สคส. เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการอื่นได้ด้วย นั่นคือเป้าประสงค์ของเราครับ

สังเกตว่าพื้นฐานของแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะอยู่บนหลักการของการ "ให้" (ต่างคนต่าง "ให้" กันและกัน) ไม่ใช่หลักการของการ "ขอ" (ต่างคนต่าง "ขอ" กันและกัน)
 
เพราะ Open-source software is "Free" software for "Freedom," not for "Free Beer." ใช่แล้วครับ Giving is for Freedom; Taking is for Free Beer.