สุนทรพจน์ของนายโคฟี  อันนัน  เลขาธิการสหประชาชาติ  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549   ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์

         อ่านได้ที่นี่ (click)