ไกล้จะถึงวันที่จะสอบแล้ว  แต่มีงานที่ยังค้างบางรายวิชาที่ต้องรอให้สอบเสร็จก่อนถึงจะนำเสนอได้  ทำให้เป็นที่หนักใจมากๆ  เพราะเป็นรายวิชาที่  ไม่ค่อยเข้าใจ  เลยต้องพยายามกับรายวิชานี้เป็นอย่างมาก  และเป็นการนำเสนอที่ยากมาก  สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนสายวิทย์มาก็ยิ่งเพื่อความลำบากและหนักใจกับรายวิชานี้  แต่อย่างไรก็ตามความพยายามที่มีอยู่เท่าไร  ดิฉันจะใช้มันอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จใน รายวิชานี้