ประชุมสภาองค์กรชุมชน วันอาทิตย์ ติดขัดที่หน่วยงาน


เพราะมีความเชื่อว่าทุกคนต้องการให้บ้านตนเองพัฒนา ปลอด ปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ และต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี

   

  การทำงานกับชุมชนผู้เขียนยึดถือความสะดวกของชุมชน

ชาวบ้านเป็นเกณฑ์นการพูดคุยปรึกษาหารือ  ยึดปฎิทิน

ชุมชน ของคนทำงานอาสา ใน

เทศบาลปากพะยูน จึงกำหนดไว้ว่า 

  ประชุมประจำเดือนกลุ่ม

เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปากพะยูน  ทุกคืนวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน 

เวลา 20 00 น.ของทุกเดือน   

ประชุมสวัสดิการชุมชน ทุกคืน

วันที่ 20 ของเดือน เวลา 20 00 น. 

ประชุมสภาองกรชุมชนทุก

วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13 00น.(ยิ้มให้เป็น  เย็นเข้าไว้ คลายวิตก พกอารมณ์ขัน แล้วทุกอย่างก็จะดีเอง)


     แต่เดือนนี้ภาระกิจของ

สภาฯ คณะกรรมการชุดที่ 2 ต้องการทำความเข้าใจกับ

หน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ในเรื่องของ พรบ.สภาองค์กร

ชุมชน ในเรื่องของการระดมความคิดในการวางแผนแก้

ปัญหาและพัฒนาชุมชนร่วมกัน จึงได้ทำหนังสือเชิญหน่วย

งานในพื้นที่ คนพื้นที่มาพบกันในวันหยุดวันแห่งครอบครัวจึง

เชิญหน่วยงานราชการเช่น ประมงอำเภอ สาธารณสุข 

เกษตร ธนาคาร ธกส. เครื่อข่ายการท่องเที่ยว เครือข่ายสื่อ

วิทยุ เครือข่ายออมทรัพย์  เครือข่ายเกษตร  อสม ผู้สูงอายุ 

ประธานคนพิการ  อปพร. ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน รองนายก

เทศมนตรี ตัวแทนกรรมการชุมชน ตัวแทนของสปสช. ครู

ครอบคลุมเกือบทุกองค์กรในชุมชน  จำนวน 25 คน  แต่พอ

ถึงเวลาประชุม คนที่เชิญมาประชุมไม่ถึงครึ่งของที่เชิญมา 

ส่วนใหญ่เป็นคนจากหน่วยงานราชการที่ไม่ได้เข้าร่วมค้นคิด

แก้กัน ปัญหาในชุมชน  

แต่จากผู้เข้าร่วมระดมความคิดวันนี้

ก็มีหลายท่านที่ให้ความสนใจมาแล้วช่วยคุยช่วยคิด  จนได้

ประเด็นปัญหาจากปัญหาที่ระดมกันมา ทั้งเรื่องที่แก้เองได้ใน

นามของสภา เรื่องที่ต้องเสนอต่อเทศบาล และเรื่องที่ต้อง

เสนอกับหน่วยงาน  ในที่สุดก็ได้ประเด็นที่จะขับเคลื่อนใน

นามสภาฯ คือเรื่องคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการแก้ปัญหา

สถาบันครอบครัว 

 เป็นประเด็นร่วมที่ทุกคนเห็นด้วย 
ตท.ผู้สูงอายุ กับรองนายกฯบทเรียน

จากการเชิญหน่วยงาน ราชการครั้งต่อไป ที่ประชุมบอกว่า 

จะต้องเชิญในวันราชการ และต้องให้ผู้มีบารมีหรือคนที่เขา

เกรงใจเป็นคนเชิญ และต้องไม่เชิญประชุมในวันหยุด

ราชการ ในความคิดเห็นของผู้เขียนในฐานะประธานสภา

องค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูน มีความคิดว่า ยิ่งเป็น

คนของราชการ ยิ่งเป็นโอกาสดี ที่ต้องเข้าร่วมเวทีชาวบ้าน 

ยิ่งเป็นข้าราชการที่เป็นคนในพื้นที่ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่ง

ขึ้นที่จะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมค้น ร่วมค้นร่วมแก้ปัญหาของ

ชุมชน

ในการเชิญครั้งนี้อาจเป็นความผิดพลาดในการเชิญ 

คือไม่ได้ไปให้ข้อมูลเบื้องต้นถึงแนวคิดนการคุยร่วมกัน จึง

เอาบทเรียนในครั้งนี้ไปแก้ไขในการเชิญครั้งต่อไป  เพราะมี

ความเชื่อเบื้องต้นว่า"ทุกคนต้องการให้บ้านของตนเอง

พัฒนา ปลอดปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์ และต้องการ

คุณภาพชีวิตที่.....ไม่เป็นไร ต่อไปจะเชิญอีก  เพราะเชื่อมั่น

และศรัทธา

 "ชื่นชมคุณค่าคนที่มา  

ดีกว่านินทาคนที่ไม่อยู่

 เชิดชูในสิ่งที่เขามี

 แทนการไล่จี้สิ่งที่เขาขาด 

รักษาบรรยากาศที่ดีดี 

แทนการโจมตีให้เสียหน้า

 ยกย่องภูมิปัญญา"

แทนการถกปัญหาความขาดแคลน ....

    > ขอชื่นชม คุณศุภชัย ดีนกาหมีน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากพะยูน 

   > คุณ ปัญญา หมานมานะ ประมง อำเภอปากพะยูน

   >  คุณ อิสระ มะหมัด นักพัฒนาเทศบาลตำบลปากพะยูน 

   > คุณ สวาท  สันหีม ตัวแทนครู โรงเรียนปากพะยูน  

   >  คุณสมปอง เทพสุริวงศ์ ตัวแทนผู้สูงอายุ

   >   คุณ ซูฟี อามีนี ตัวแทน อปพร

   > คุณหมัดอุส็น โสภารัตนากร ตัวแทนกลุ่มเกษตร  

   > คุณ ถนัด โยฆวัฒน์ และคุณ ธมลวรรณ อรุณรังษี

 กองเลขาสภาองค์กรชุมชน

 และขอบคุณ ตัวผู้เขียน ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาล

ตำบลปากพะยูนประมงกับนักพัฒนาก็มาร่วมคุย


คน   อปพร.(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)
หมายเลขบันทึก: 516165เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2013 23:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มกราคม 2013 23:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (15)

A small step for people -- a big step for peaceful world.

Smile first and the whole world will smile with us!

ขอบคุณท่าน sr มาให้กำลังใจเป็นคนแรก สภาองค์กรชุมชนมีแรงใจในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตต่อไป

พี่วอญ่าไฟแรงไม่มีตก คิดถึงๆนะคะ  จากน้องเจี๊ยบ 

ใช่แล้วค่ะ เราต้องปรับเปลี่ยนเวลาตามที่ชุมชนสะดวก

ส่วนตัวก็ไม่ได้ถือเอาเฉพาะเวลาราชการ

ชาวบ้านนัดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

ขอชื่นชมข้าราชการที่รักชุมชนนะคะ

คิดถึงมนัสนันท์ น้องเจี๋ยบครูพิษณุโลก

ถูกโฉลก เล่านิทานคุยกันฟัง

เคยร่วมค่ายครั้งหนานเกียรติไม่ผิดหวัง

คิดถึงจังชาวพิษณุโลก จากชาวพัทลุง

ชื่นชม  ๆ   กับการทำงานของท่าน และ ชุมชน ด้วยจริงๆ


-สวัสดีครับ..

-แวะมาเยี่ยม/ส่งความสุขในปีใหม่ครับ..

-กิจกรรมของท่านมีมากมาย...

-ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ

-ขอบคุณครับ

เป็นกำลังใจให้เสมอนะค่ะบังหีม ^^

ตันติราพันธ์

หนึ่งวันที่แล้ว

สวัสดีครับคุณหมอรุ่ง  ก็คงต้องพยายามสร้างเครือข่ายสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่อไป

คาดว่าครั้งต่อไปจะลองนัดในวันราชการดูอีกที

ถ้าไม่ดีก็จะประชุมแบบตัวต่อตัว

ก็ต้องหาวิธีกันต่อไป

หวานแหวว
สวัสดีครับ หวานแหวว สนุกและเป็นสุขที่ได้ลงชุมชนครับ

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ

เพชรน้ำหนึ่ง
ขอบคุณ ครับคุณเพชร  สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุแข็งแรงสบายหายห่วงเหมือนกันครับ

น้องอาร์ม นานๆแวะมาก็ดีใจที่ยังแวะมหาอยู่
มูลนิธิเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะไปติกตามหาความรู้ดูบ้าง

ขอบคุณครูทิพย์ สภาองค์กรชุมชน ขอบคุณที่มาให้กำลังใจ

แอบชื่นชมคุณ น่ะค่ะ  ชอบคนทำงาน ตัวเองก็ชอบงานแบบนี้  แต่ทุุกวันนี้ทำงานอีกแบบหนึ่ง แต่ทุกคนที่เข้ามาก็จะมี

รายได้กันไปในแต่ละคน  เป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่พัทลุง ไม่มีญาติพี่น้องหรอก มาด้วยใจ 555 พร้อมสามีและลูกชาย

มาอยู่แถวถนนผดุงดอนยอ มาเปิดธุรกิจเล็กๆ  อยากมีเพื่อนที่เป็นคนของสังคม เป็นคนเสียสละเพื่อส่วนรวมก็เลยแอบชื่นชมคุณน่ะค่ะ   ขอบคุณน่ะค่ะ สำรับความรู้สึกดีๆ  สำหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เราเป็นกำลังใจกันสำหรับคนทำงานเพื่อส่วนรวมกันน่ะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี