เมื่อวันที่ 10 - 15 กันยายนที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ไกลจากบ้านขนาดนี้ตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียว

     หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้พบเห็นและพบเจอทำให้ผมทึ่ง ทึ่งในความมหัศจรรย์ที่มนุษย์เราได้สร้างขึ้นมา ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่แตกต่างกับเราทำให้ผมได้ค้นพบสัจธรรมหลายอย่างในตนเอง

      ผู้คนวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ผมได้ไปเมืองหลวงของจีน กรุงปั่กกิ่ง

        มีขนาดใหญ่กว่ากรุงเทพ 10 เท่า มี 4 อย่างที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นที่เมืองจีนได้แก่

       1. คนท้อง 

       2. รถมอเตอร์ไซต์

       3. สุนัข (ภาษีแพงมาก)

       4. ปั้มน้ำมัน

และเท่าที่ผมสังเกตเห็น สะพานลอยก็ไม่ค่อยมี จะเป็น ทางลอดอุโมงค์มากกว่า

      เป็นเมืองที่มีตึกเยอะแต่ประชากรบางอากาศดีเพราะไม่ใช่เมืองร้อน 

อาหารที่เมืองจีนรสไม่จัดเน้นความมัน น้ำมันเยอะ

คนที่นี่พูดเสียงดังครับ พูดกันเหมือนด่ากัน

แต่สิ่งก่อสร้างที่เขาก่อสร้างแต่ล่ะอย่างยิ่งใหญ่ทำให้ประทับใจมาก

ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนที่มีความยาว 6000 กว่ากิโลเมตร

พระราชวังต้องห้าม ที่ว่าราชการของกษัตริย์มากว่า 24 พระองค์

เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกครับ