เพชรเป็นสิ่งมีค่า ก็เพราะมนุษย์สมมติให้เป็นเช่นนั้น

เขียนเมื่อ
750
เขียนเมื่อ
804 3
เขียนเมื่อ
662 3
เขียนเมื่อ
664 6
เขียนเมื่อ
777 3