เพชรเป็นสิ่งมีค่า ก็เพราะมนุษย์สมมติให้เป็นเช่นนั้น

เขียนเมื่อ
732
เขียนเมื่อ
781 3
เขียนเมื่อ
637 3
เขียนเมื่อ
648 6
เขียนเมื่อ
752 3