• วันนี้ได้ทำข้อสอบ
  • ผลสอบไม่รู้จะเป็นอย่างไร
  • กลับมาก็นอนพักผ่อน คืนนี้จะอ่านต่อ พรุ่งนี้มี ru ยังทำไม่เสร็จ