วันนี้ อ.สมลักษณ์ ได้เปิดวีดีโอ เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่"ให้ดู ซึ่งเป็นวีดีโอหนังเกาหลีที่เก่ามากๆ 

    ในตอนแรกที่เห็นก็นึกว่าจะน่าเบื่อ แต่จริงๆแล้วไม่น่าเบื่อเลย เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก มีการบรรยายเรื่องโดยใช้คำพูดที่ราบเรียบแต่กลับทำให้เรื่องนี้ตลก และน่าสนใจดี เมื่อดูแล้วก็รู้สึกอยากให้คนที่ยังไม่ได้ดูได้ดูจริงๆ

     ประเด็นหลักของเรื่องนี้ ก็คือ  การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต

      และจากเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้ข้อคิดในหลายๆแง่มุม   เช่น

  1. คนเราวัดกันที่ภายนอก  วัดกันที่การแต่งตัว

  2.นักพัฒนาต้องมีวาทศิลป์ในการพูดจูงใจคน  

  3. นักพัฒนาจะต้องสร้างศรัทธา

  4. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความร่วมมือของทุกคน

  5.นักพัฒนาต้องมีความเสียสละ ขยัน และอดทน

  6.นักพัฒนาต้องรู้จัก พึ่งตนเอง ก่อน

  7.ความศรัทธาที่ได้รับจากชาวบ้านใช้เงินซื้อไม่ได้

      ข้าพเจ้าคาดหวังว่าท่านใดที่ได้ชมแล้ว  จะนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป