นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผอ.โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ กรมสุขภาพจิต
ในฐานะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กล่าวถึงกรณีเด็กนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนย่านดอนเมืองผูกคอตาย
เพราะผลการสอบวิชาเคมีได้เพียงเกรด 3 ว่า ผลการวิจัยภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยเรียน
พบว่าปัญหาผลการเรียนตกต่ำทำให้วัยรุ่นซึมเศร้าได้มากที่สุด โดยเฉพาะคนที่เรียนดี จริงจัง จนสุดโต่ง
คนมีคุณธรรมสูง และทะเยอทะยานสูง มีความเสี่ยงเกิดได้มาก
ผลการวิจัยเมื่อปี 2510 พบภาวะซึมเศร้าร้อยละ 10 ปี 2520 ร้อยละ 20 และปี 2530 กว่าร้อยละ 30
แต่ปัจจุบันยังไม่วิจัยเพิ่มเติม ดังนั้น ตนและทีมงานจะวิจัยอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุและสภาพปัญหาที่แท้จริงนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดมากขึ้น

“เรายังไม่รู้ว่าซึมเศร้าแล้วการเรียนตกต่ำ หรือผลการเรียนตกต่ำแล้วเศร้า ต้องทำวิจัยถึงจะสรุปได้
แต่ปัจจัยที่ทำให้เด็กซึมเศร้า คือ ความสัมพันธ์กับพ่อ เป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ชายใกล้ชิดลูก
กลับบ้านบ่อยขึ้น ใกล้ชิดลูกมากขึ้น พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกคนเดียวตามลำพังก็ต้องเพิ่มความใกล้ชิดลูกมากยิ่งขึ้น
และระมัดระวังท่าทีไม่กดดัน การเรียนของลูกมากจนเกินไป”