วันนี้วิชาผึ้ง อาจารย์ได้นำเรื่องของครูใหญ่มาเปิดให้ดู เมื่อดูแล้วก็ได้ความรู้และคนที่พากษ์เสียงพากษ์ได้สนุกดี ความรู้ที่ได้คือเมื่อเราคิดที่จะทำอะไรเราต้องทำด้วยความตั้งมั่นจนกว่าจะสำเร็จลุล่วง เมื่อจะทำอะไรเราต้องพึ่งตังเองก่อนที่จะรอให้คนอื่นมาช่วย และเราต้องและเราต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆต่อไปเรื่อยๆเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น