วิธีสร้างแพลนเน็ต

เราสร้างแพลนเน็ตไว้เพื่อรวบรวมบันทึกที่ติดตามอ่านเสมอ ๆ หากคุณมีเรื่องที่สนใจที่จะติดตามอ่านหลายเรื่อง อาจจะแยกเป็นหมวดหมู่ไว้ก็ได้ โดยการสร้างหลาย ๆ แพลนเน็ต

1. ไปที่ [ สร้างแพลนเน็ตใหม่ ] ในเมนู แผงควบคุม

2. ใส่ ที่อยู่ ชื่อแพลนเน็ต รายละเอียด และ ป้าย (เช่นเดียวกันกับการสร้าง บล๊อก)

3. เลือก สร้าง

  เมื่อเรามีแพลนเน็ตแล้ว เราก็จะนำบล๊อกของคนอื่นเข้าในแพลนเน็ตของเรา โดยมีวิธีการดังนี้

1. เข้าไปที่ Blog คนที่เราอยากเก็บไว้ในแพลนเน็ต

2. แล้วเลือก [ นำบล็อกเข้าแพลนเน็ต ] เลือกแพลนเน็ตที่เราต้องการเก็บ Blog

3. เลือก สมัคร

  เมื่อทำครบขั้นตอนแล้ว เราก็จะได้แพลนเน็ตที่ประกอบไปด้วย Blog ของคนที่เราต้องการอ่าน

ลองทำดูนะคะ Learning by Doing คะ