แม้ว่าจะปลูกข้าวล่าช้าไปมาก เพราะรอการเตรียมดิน แต่พออากาศเริ่มเข้าหน้าหนาว  แสงอาทิตย์ส่องลงมาน้อยลงกว่าปกติ ข้าวก็เริ่มตั้งท้อง ดูเหมือนว่าจะเร็วกว่าปกติ

          นาที่เตรียมพื้นที่ใหม่  พื้นนายังไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งแปลง ก็จะมีบ้างที่บางแห่งข้าวก็จะเจริญเติบโตไม่เท่ากัน สังเกตได้จากขนาดของลำต้น  สี และความอุดมสมบูรณ์ของใบข้าว และการออกรวง มีประมาณร้อยละ 80  ที่จะโตไม่ทันเพื่อน

          3 ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 55 อายุข้าวประมาณเกือบๆ 70 วัน

บริเวณที่พื้นนามีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด จะเห็นรวงข้าวที่สมบูรณ์และสวยงามมาก


บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

15 ธ.ค. 2555