วันฤกษ์งามยามดี ๑๒/๑๒/๑๒ หน้าเสาธงครั้งที่ ๒

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

          การพูดคุยกับนักเรียนผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงครั้งที่ ๒ ครูนกได้รับฝากจากครูงานวัดผลและประเมินผลให้ย้ำและกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักว่า "ใกล้จะสอบกลางภาคแล้ว"  ดังนั้นประเด็นในการพูดคุยของครูนกกับนักเรียนในวันนี้มีประเด็นหลักคือ "การเตรียมตนเองเพื่อการสอบกลางภาค"
          เริ่มต้นวันนี้เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ค.ศ. ๒๐๑๒ ทำให้เกิดความเชื่อมโยงของ ๑๒-๑๒-๑๒ กลายเป็นฤกษ์งามยามดีในการทำพิธีมงคลต่างๆ ครูนกเลยเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องที่ชายหญิงที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดียใช้วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีในการแต่งงาน และนั่นหมายถึงห้วงเวลาที่เราเริ่มต้นจะทำอะไรดีงาม  ครูนกเลยชวนๆ เด็กๆ ชาว ญส. ใช้วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีในการเตรียมตัวสอบกลางภาค โดยใช้หลัก ๓ ประการ
๑.  เตรียมตนเองเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาในการอ่านหนังสือโดยวางแผน จัดลำดับความสำคัญ น้ำหนักหน่วยการเรียน และการหาหรือจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่าน
๒.  การมีวินัยในตนเองในเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสาร เนื่องจากสังเกตพบว่า มีนักเรียนส่วนหนึ่งจะใช้โทรศัพท์มือถือ ไอพอด ไอแพด ไอโฟน และแท็บเล็ตระหว่างการเรียนซึ่งครูนกรณรงค์ให้ใช้ในเชิงบวกในการสืบค้นหาความรู้  หรือถ้าจะพักผ่อนหย่อนใจก็ต้องเป็นเวลาที่ควบคุมด้วย
๓.  การดูแลสุขภาพทั้งในแง่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน   หรือการเล่นกีฬาที่ไม่น้อยหรือมากเกินไป (เพราะสังเกตพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งจะเล่นบาสเกตบอลเกือบทุ่มจึงจะกลับบ้าน) ที่สำคัญการใช้ยานพาหนะให้เกิดความปลอดภัยโดยปฏิบัติตามกฏจราจร ไม่ขับรถย้อนศร
หากนักเรียนนำหลัก ๓ ประการมาใช้ตนเองเชื่อมั่นว่า "เด็กๆ จะประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบ"
             หลังจากพูดหน้าเสาธงเหล่าบรรดา Commentator บอกว่า
-  ครูพูดดังฟังชัดเจน มีหลายเสียงบอกให้ครูนกลดเสียงโดยการนำไมโครโฟนห่างจากปาก  (อันนี้พยายามหาจุดสมดุลเพราะไมโครโฟนหน้าเสาธงต่างจากในห้องเรียนไวต่อเสียงแล้วสะท้อนเสียงชัดเจน) อีกหลายคนบอกว่า ครูพูดชัดเจนมาก ฟังแล้วกระจ่างแจ่ม แต่ตนเองก็อยากลดระดับเสียงลงอีก
-  ครูพูดไม่เหมือนในห้องเรียน ดูรีบๆ (คงต้องปรับเช่นกันค่ะ)
            ผลที่ได้จากการเป็นครูพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงพบว่า  เด็กๆ รู้จักครูนกเพิ่มขึ้น  และทักทายปราศัยมากขึ้นโดยเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และที่สำคัญเจ้าจุ๊บจิ๊บศิษย์ที่ปรึกษาครูนกซึ่งปกติคุยมากในระหว่างเข้าแถวรีบมารายงานว่า "ครูขา วันนี้หนูนะไม่คุย ฟังครูเต็มที่เลย"  ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากดวงใจน้อยๆ ที่มีพลังยิ่งใหญ่  ครูจะพยายามทำหน้าที่เป็นสื่อกลางบอกเล่าและสร้างสิ่งดีงามผ่านประโยคบอกเล่าหน้าเสาธงอีกต่อไปอย่างตั้งใจและเต็มใจค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำบอกเล่าหน้าเสาธงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีแม่อยากคลอดเวลา ๑๒.๑๒ น.ค่ะ แต่อั้นไม่ไหว ฮิฮิ

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับพี่นก ได้ข้อมูลย้อนกลับจากนักเรียน