มณีเทวา

นายตัวเอง
Usernameboontajica50
สมาชิกเลขที่181413
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือและฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจ รักการท่องเที่ยวและสนใจในด้านพืชพันธ์ท้องถิ่นมากเป็นกรณีพิเศษ และสนใจการทำอาหาร....เป็นสิงห์ไพรรุ่น 74 และดอกเดซี 41 วชิรพยาบาล สมาคมนักเรียนทุน  JICA ปี 50

.....กว่าจะเป็น......ความสำเร็จ....หนึ่งวันแห่งความสำเร็จมาจากหลายวันแห่งความพยายามหลายวันแห่งความพยายามมาจากหลายเดือนแห่งความอดทนหลายเดือนแห่งความอดทนมาจากหลายปีแห่งความตั้งใจหลายปีแห่งความตั้งใจจึงกลายเปนความสำเร็จกว่าจะมาถึงวันแห่งความสำเร็จได้นั้นมันต้องใช้ความตั้งใจ+ความอดทน+ความพยายาม = ความสำเร็จ....