ไม้ผล-ไม้ยืนต้นโดยทั่วๆ ไปเมื่อปลูกใหม่ๆ มักประสบปัญหากับวัชพืชที่คอยแย่งน้ำแย่งอาหาร ทำให้พืชเจริญเติบโตช้าและเสียเวลาในการกำจัด

คุณวิเชียร แย้มมาก เกษตรกรหมู่ที่ 9 บ้านป่าถั่ว ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้วิธีการง่ายๆ ในการป้องกันวัชพืชของต้นมะนาวที่ปลูกใหม่ ด้วยการนำกระสอบปุ๋ยที่ใช้แล้ว มาตัดแบ่งครึ่ง แล้วใช้กรรไกรตัดเป็นวงกลมตรงกลาง นำมาวางสวมลงไปที่โคนต้นมะนาว

  • ช่วยให้ลดปัญหาวัชพืช
  • ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืช
  • ส่งผลให้มะนาวมีการเจริญเติบโตดี

ลองดูภาพเพื่อเปรียบเทียบครับ


ภาพโคนต้นมะนาวที่ใช้กระสอบปุ๋ยคลุมโคน


ภาพของต้นมะนาวที่ปลูกพร้อมๆ กันแต่ไม่ได้คลุมโคนต้น

เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูลโดยคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เป็นความรู้ของเกษตรกรที่บันทึกมาแบ่งปันครับ

วีรยุทธ สมป่าสัก