"สงคราม" กับ "กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล" คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่?

ma-mook
การพิจารณาในภาวะสงครามและหลังจากภาวะสงครามนั้น กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการเข้าเมือง การอพยพของบุคคลในภาวะหลังจากที่มีสงครามเข้าไปยังประเทศข้างเคียง

                อันเนื่องมาจากวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า   หัวข้อที่ข้าพเจ้าสนใจที่จะทำ คือ เรื่องปัญหาความชอบด้วยกฎหมายในการใช้กำลังตามกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 51 ในกรณีสงครามอัฟกานิสถาน ซึ่งถ้าหากดูจากหัวข้อแล้วก็จะเห็นว่าเป็นวิทยานิพนธ์ในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง แต่ในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศนั้น เรื่องในทางระหว่างประเทศมิใช่มีเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง แต่ยังมีกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของแผนกคดีบุคคลด้วย ซึ่งการพิจารณาว่าในภาวะสงครามและหลังจากภาวะสงครามนั้น กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือเรื่องต่างๆที่จะตามมาภายหลังจากการกิดสงครามเสียเป็นส่วนใหญ่  เช่นเรื่องของการเข้าเมือง การจัดการทรัพย์สิน เนื่องจากจะต้องมีการอพยพของบุคคลในภาวะหลังจากที่มีสงครามเข้าไปยังประเทศข้างเคียงด้วย

                 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือ ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคล ซึ่งในกฎหมายขัดกันของบางประเทศนั้นก็ได้มีการระบุถึงกฎหมายบุคคลในกรณีของผู้อพยพ ตัวอย่างเช่น ในกฎหมายขัดกันของรัสเซีย ตามมาตรา 1233 ข้อ 3 ที่มีการบัญญัติให้กฎหมายบุคคลในส่วนของผู้อพยพ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ให้ที่พักพิงแก่บุคคลนั้น เป็นต้น ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลในส่วนของการจัดการบุคคลอันเนื่องมาจากภายหลังจากภาวะสงคราม ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เนื่องจากภาวะสงครามในปัจจุบัน เริ่มจะเกิดเพิ่มมากขึ้นในโลก เราจึงควรหาวิธีในการจัดการประชากรภายหลังจากการเกิดภาวะสงครามด้วย

                   และอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ของสงครามอัฟกานิสถานนี้  มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ในวันที่ 11 กันยายน  ที่คนทั่วโลกต่างก็รับรู้เหตุการณ์นี้กันเป็นอย่างดี  ทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นได้ว่า  ในเมื่อเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฎกรรมที่มาจากการก่อการร้ายอีก  หรืออาจจะหาวิธีการจัดการใดๆเพื่อที่ให้การก่อการร้ายเป็นไปโดยสะดวกน้อยลง  เรื่องของกฎหมาระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนั้นก็จะเข้ามาจัดการในส่วนนี้ด้วย  ดังนั้น  หากนำเรื่องการจัดการบุคคลมาใช้ในแต่ละประเทศต่างๆอย่างเป็นระบบ  เหตุการณ์ก่อการร้ายที่นับวันดูจะเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก  ก็อาจจะลดจำนวนลง  หรือเมื่อเหตุการณ์ขึ้น  ก็อาจจะทำให้จับตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ง่ายขึ้น

                   จากหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจจะทำนั้น  ในตอนแรกข้าพเจ้าก็คิดว่า  เป็นโซนคดีเมืองอย่างแท้จริง  แต่เมื่อพิจารณาแล้วกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลก็เข้ามามีส่วนด้วย  ในส่วนวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้น  หากเราทำการศึกษาวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลควบคู่กันไปด้วย  การทำวิทยานิพนธ์นี้ก็จะไม่ได้รับรู้เพียงแต่ในส่วนของข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายที่ปรับใช้กับข้อเท็จจริงเท่านั้น  แต่ยังทำให้เราได้รับทราบถึงวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#กฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคลภายหลังจากการเกิดสงคราม

หมายเลขบันทึก: 51081, เขียน: 21 Sep 2006 @ 09:35 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)